Vrijeme održavanja: 8.11.2021. (ponedjeljak)
Početak u 9,00 sati
Trajanje izlaganja (5 sati): do oko 15,00 sati + odgovori na pitanja

5 bodova za ovlaštene revizore*

U okviru webinara obradit će se zahtjevna problematika pripajanja i spajanja trgovačkih društava. Naglasak je na računovodstvenim postupanjima, odnosno primjeni metode stjecanja, utvrđivanju goodwilla i drugim računovodstvenim radnjama. Također, obrazložit će se i porezni aspekt poslovnih spajanja, posebno s motrišta primjene propisa o porezu na dobit.

Program:

1. Pravni aspekt poslovnih spajanja

 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.

2. Oblici poslovnih spajanja

 • pripajanje trgovačkih društva
 • spajanje trgovačkih društva
 • postupak pripajanja/spajanja

3. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI

 • primjena nadležnih standarda i temeljni zahtjevi

4. Primjena metode stjecanja

 • utvrđivanje stjecatelja
 • utvrđivanje datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečenih imovine i obveza
 • izuzeci od načela priznavanja i mjerenja stečenih imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje i razlike između zahtjeva MSFI-a 3 i HSFI-a 2
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa prema fer vrijednosti ili visini udjela u utvrdivoj neto imovini i dr.

5. Računovodstvo goodwilla

 • definiranje goodwilla
 • početno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill (povoljna kupnja)
 • naknadno mjerenjegoodwilla
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla

6. Pripremne radnje u računovodstvu

 • obveze sudionika statusne promjene
 • obveza popisa
 • obračuni i procjene prije sastavljanja zaključnog financijskog izvješća
 • sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih i dr. prijava
 • obveze stjecatelja

7. Primjeri poslovnih spajanja

 • pripajanje ovisnog društva matici
 • pripajanje uz negativni goodwill
 • pripajanje matice ovisnom društvu (obrnuto pripajanje)
 • pripajanje kapitalno nepovezanog društva
 • spajanje društava

8. Porezni aspekt poslovnih spajanja

 • oporezivanje poslovnih spajanja PDV-om
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na promet nekretnina
 • oporezivanje poslovnih spajanja posebnim porezom na motorna vozila
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na dobit
  • usklađenja vrijednosti i uvećanje porezne osnovice prema čl. 20. Zakona o porezu na dobit
  • porezni efekti priznavanja stečenih imovine i obveza po fer vrijednosti kod stjecatelja
  • sustav odgode oporezivanja kapitalnih dobitaka u postupku spajanja trgovačkih društava na području EU
  • porezni efekti amortizacije/umanjenja vrijednosti goodwilla
  • prijenosi poreznih gubitaka kod poslovnih spajanja i utvrđivanje razdoblja za prijenos kod pravnog sljednika
  • odgođeni porezi u poslovnim spajanjima i priznavanje odgođene porezne imovine kod stjecatelja
  • porezni efekti stjecanja revalorizirane dugotrajne imovine u poslovnom spajanju

9. Odgovori na pitanja sudionika webinara

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u, koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar/praktikum iznosi 750,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 675,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju umanjenu za 20%, u iznosu od 600,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obvezna i molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru/praktikumu pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.