Vrijeme održavanja: 27.1.2022. (četvrtak)
Početak: u 9,30 sati
Trajanje praktikuma: oko 180 min + odgovori na pitanja

* 3 boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru-praktikumu, polaznici će se kroz detaljne upute za popunjavanje rednih brojeva obrazaca PD, PD-NN, PD-IPO i PD-KID upoznati s odredbama poreznih propisa, kako bi iskoristili sve propisane pogodnosti i olakšice, te izradili propisane Prijave poreza na dobit za 2021. godinu.

 

Program:

 1. Novosti u oporezivanju dobiti za 2021. godinu
  • smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
  • porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
  • otpisi obveza po kreditima – porezni tretman
  • usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje
 2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD) za 2021.  
  • Iskazivanje podataka na PD obrascu za 2021. godinu
  • porezno (ne)priznati rashodi – uvećanje porezne osnovice
  • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2021.
  • primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
  • stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
  • porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
  • porezni tretman prihoda od otpisa obveza po kreditima
  • korištenje poreznih olakšica – smanjenje porezne obveze
  • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
  • iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
  • obvezatni prilozi uz PD obrazac
 3. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  
  • Iskazivanje podataka na PD-NN obrascu za 2021.
  • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
  • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice na PD-NN obrascu
  • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu
 4. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba
  • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
  • tko se smatra povezanim osobama?
  • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
  • kamate između povezanih osoba za 2021. i u 2022. godini
  • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO
 5. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva
  • tko obvezno podnosi Obrazac PD-KID za 2021.?
  • kriteriji za primjenu KID pravila
  • primjer popunjavanja PD-KID obrasca
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 650,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća umanjenu kotizaciju u iznosu od 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju s popustom u iznosu od 550,00 kn po polazniku;

Sudionici iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2022. plaćaju kotizaciju s popustom u iznosu od 450,00 kn po polazniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.