PDV kod proračuna i proračunskih korisnika
- novosti od 1.7.2021.
- ostale aktualnosti

- webinar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

2.7.2021. (petak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 150 minuta + odgovori na pitanja

Webinar je namijenjen proračunima, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u sustavu PDV-a i onima koji se moraju registrirati za potrebe PDV-a (računovođama, revizorima i drugim osobama kojima je potrebno znanje o oporezivanju PDV-om u proračunskom sustavu).

Program:

mr. sc. Ida Dojčić (90 min)

 • Novosti u oporezivanju PDV-om u 2021. godini – izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Nove odredbe kod primjene oslobođenja prema čl. 39. Zakona o PDV-u
 • Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se (ne)iskazuje u PDV obrascu?
 • Korištenje pretporeza – primjena pro rate tijekom godine
 • Kada se radi ispravak pretporeza?
 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
 • Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge

Nikolina Bičanić, mag. oec. (60 min)

 • Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu:- isporuka - nabave (usluga i nefinancijske imovine) - plaćenih i primljenih predujmova - financijskog i operativnog leasinga - obveza i potraživanja iz obrasca PDV - ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, promjene %) - kod otpisa potraživanja - kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.