Vrijeme održavanja: NOVI TERMIN 13.12.2022. (utorak)
Početak: u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 150 minuta + odgovori na pitanja

Webinar je namijenjen svim osobama kojima je potrebno znanje o oporezivanju PDV-om u proračunskom sustavu te evidentiranju transakcija s PDV-om u proračunskom računovodstvu - proračunima, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u sustavu PDV-a i onima koji se moraju registrirati za potrebe PDV-a, te računovođama, revizorima i drugima.

Program:

mr. sc. Ida Dojčić (90 min)

 • Novosti kod oporezivanja PDV-om u 2022. – izmjene Zakona o PDV-u
 • Primjena nulte stope (0%) PDV-a od 1.10.2022.
 • Novi PDV pragovi u eurima
 • Novi PDV obrazac i Knjige I-RA i U-RA od 1.1.2023.
 • Obvezno godišnje usklađenje PDV-a za 2022.
 • Sastavljanje PDV obrasca za 12./2022. – što se uključuje?
 • Ispravci pogrešaka iz ranijih razdoblja
 • Korištenje pretporeza – utvrđivanje konačnog % za 2022. godinu
 • Obvezni ispravak pretporeza – primjeri utvrđivanja
 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
 • Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge
 • Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Mogućnost izlaska iz sustava PDV-a s 31.12.2022.
 • Računi na prijelazu 2022./2023. i uvođenje eura

Nikolina Bičanić, mag. oec. (60 min)

 • Primjeri knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu: isporuka
  • nabave (usluga i nefinancijske imovine, prijenos porezne obveze)
  • plaćenih i primljenih predujmova
  • kod financijskog i operativnog leasinga
  • obveza i potraživanja iz obrasca PDV, utvrđivanje konačnog % za 2022. i evidentiranje
  • ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, promjene %)
  • kod otpisa potraživanja
  • kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.
  • Knjiženje PDV-a od 1.1.2023. u eurima
 • Odgovori na pitanja polaznika

Predavačice: mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec., TEB-ove više savjetnice

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a) (63,71 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a) (39,82 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 PDV-a) (79,63 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a) (71,67 EUR).

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.