Datum održavanja: 3.12.2021. (petak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 150 minuta + odgovori na pitanja

Webinar je namijenjen proračunima, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u sustavu PDV-a i onima koji se moraju registrirati za potrebe PDV-a (računovođama, revizorima i drugim osobama kojima je potrebno znanje o oporezivanju PDV-om u proračunskom sustavu).

Program:

 • Novosti kod oporezivanja PDV-om u 2021. – izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • Obvezno godišnje usklađenje PDV-a za 2021.
 • Sastavljanje PDV obrasca za 12./2021. – što se uključuje?
 • Ispravci pogrešaka iz ranijih razdoblja
 • Korištenje pretporeza – utvrđivanje konačnog % za 2021. godinu
 • Kada se radi ispravak pretporeza?
 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
 • Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge
 • Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
 • Mogućnost izlaska iz sustava PDV-a s 31.12.2021.
 • Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu: isporuka | nabave (usluga i nefinancijske imovine) | plaćenih i primljenih predujmova | financijskog i operativnog leasinga | obveza i potraživanja iz obrasca PDV | ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, promjene %) | kod otpisa potraživanja | kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju s 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.