Vrijeme održavanja: 23.5.2022. (ponedjeljak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 180 minuta i odgovori na pitanja

3 boda za revizore*

Na ovom webinaru će polaznicima na praktičnim primjerima biti prikazana primjena pravila oporezivanja kod isporuka na daljinu unutar EU-a i posebnih postupaka oporezivanja kod e-trgovine. Posebno će biti obrađene inovosti u oporezivanju PDV-om te primjena stopa PDV-a od 1.4.2022.

Program:

1. Oporezivanje e-trgovine PDV-om i posebni postupci oporezivanja  

 • Primjena novih pravila kod isporuka na daljinu unutar EU-a
 • Isporuke na daljinu u drugu državu članicu i unutar iste države članice
 • Posebni postupci oporezivanja - Union shema i non-Union shema
 • Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici (B2C)
 • Registracija u OSS (One Stop Shop) sustav
 • Vođenje posebnih evidencija za isporuke na daljinu
 • Tko obvezno podnosi Obrazac e-trgovina?
 • Isporuke putem portala
 • Što obuhvaća IOSS (Import One Stop Shop)?
 • Poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu
 • Primjeri poslovnih događaja prema posebnim postupcima

2. Prijava PDV-a u OSS sustavu

 • Kako se prijavljuje PDV obračunat za isporuke na daljinu?
 • Podnošenje PDV prijava u OSS sustavu
 • Kako se podmiruje PDV prema drugim članica EU-a?
 • Knjigovodstveno iskazivanje inozemnog PDV-a

3. Novosti i aktualnosti kod oporezivanja PDV-om u 2022.

 • Primjena stopa PDV-a od 1.4.2022.
 • Kalkulacije za dobra i usluge kod kojih je promijenjena stopa PDV-a
 • Računi za isporuke obavljene/primljene prije i nakon promjene stope PDV-a i dr.

4. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 450,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 300,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 550,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dana prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru - praktikumu revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.