Obračun doprinosa - osnovice:

primjena najniže i najviše mjesečne te najviše godišnje osnovice

Datum održavanja 18.5.2021. (utorak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

               

Na webinaru će se kroz primjere obraditi situacije u kojima su poslodavaci  za radnike obvezni obračunati i platiti doprinose na najnižu mjesečnu osnovicu (neopravdani izostanci, neplaćeni dopust i dr.). Također, obradit će se primjena najviše mjesečne osnovice i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa kod obračuna plaće i ostalih primitaka, kao i izvješćivanje na Obrascu JOPPD.

Program:

 1. Primjena najniže mjesečne osnovice za radnike
  • Što je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa?
  • Kada treba platiti doprinose na najnižu mjesečnu osnovicu?
  • Utvrđivanje razmjernog djela najniže osnovice
  • Neplaćeni dopust radnika
  • Neopravdani izostanci radnika
  • Obračunata plaća/naknada niža od najniže osnovice
  • Kada treba platiti doprinose za neradne dane?
  • Izvješćivanje na JOPPD obrascu
 2. Primjena najviše mjesečne osnovice
  • Najviša mjesečna osnovica – pojam, način utvrđivanja i iznos
  • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša mjesečna osnovica?
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate plaće u novcu
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate plaće u naravi
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate ostalih primitaka
  • Da li se najviša mjesečna osnovica može primijeniti kod utvrđivanja dodatnih doprinosa za beneficirani radni staž?
  • Izvješćivanje u Obrascu JOPPD o najvišoj mjesečnoj osnovici
 3. Primjena najviše godišnje osnovice
  • Najviša godišnja osnovica – pojam, način utvrđivanja i iznos
  • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša godišnja osnovica?
  • Primjena najviše godišnje osnovice kod isplate plaće
  • Primjena najviše godišnje osnovice kod isplate ostalih primitaka
  • Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice
  • Postupak godišnjeg obračuna
 4. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl.oec. i  Dinko Lukač, dipl. oec.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10% u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 20% u iznosu od 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po polazniku;

Sudionici iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju s popustom od 50% u iznosu od 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 kn PDV-a) po polazniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije 1 radni dan prije održavanja webinara.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.