NOVE MJERE

- skraćivanje radnog vremena od 1.6. do 31.12.

- potpora mikropoduzetnicima za srpanj 2020.

- nove izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

 

Vrijeme održavanja: Zagreb, 8.7.2020. (srijeda)

Početak u 10,00 sati

Predviđeno trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

1. Skraćivanje radnog vremena - nova mjera od 1.6. do 31.12.2020.

- poslodavci koji mogu/ne mogu koristiti mjeru
- kriteriji koje poslodavac mora ispuniti
- kako dokazati pad prometa?
- dokazivanje COVID-19 i smanjenja fonda sati
- za koje se radnike može koristiti potpora, a za koje ne?
- kada i u kojem iznosu se može ostvariti potpora?
- obveze poslodavaca:
• isplata plaće
• plaćanje javnih davanja (povrat plaćenih doprinosa?)
• tjedno dostavljanje rasporeda radnog vremena, lokacije radnika i početak rada radnika, te evidencije o radnom vremenu
- Obrazac JOPPD - novi način iskazivanja potpore prema izmjenjenom Pravilniku o porezu na dohodak
• primjeri izračuna potpore ovisno o skraćenju radnog vremena
• primjeri popunjenih JOPPD obrazaca
- podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije
• od kada se može podnijeti zahtjev i za koje razdoblje?
• propisana dokumentacija uz zahtjev
- kada poslodavac mora vratiti potporu?
- obveze Zavoda za zapošljavanje
• isplata sredstava i dr.

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19) mikropoduzetnicima za srpanj 2020.

- visina potpore
- poduzetnici koji mogu/ne mogu ostvariti potporu
• uvjeti koje poslodavci moraju zadovoljiti- kriteriji za odobravanje potpore
• pad prihoda
• propisani dokazi
- proširen obuhvat radnika na koje se potpora odnosi
- koji radnicine mogu ostvariti potporu?
- obveze poslodavaca
• dostava dokaza o isplati plaće/izjave o utrošku sredstava
• obavještavanje HZZ-a o ev. otkazima
- rok isplate sredstava

3. Primjena potpore „skraćivanje radnog vremena“ s gledišta Zakona o radu

- Radno vrijeme prema Zakonu o radu

- Raspored radnog vremena i mjesečni fond sati

- Akti poslodavca za usklađenje s ostvarivanjem potpore

- Korištenje dopusta i odmora za vrijeme korištenja potpore

- Otkazi i ostali načini prestanka ugovora o radu za vrijeme korištenja potpore

- Obveze poslodavaca prema radnicima i prema Zavodu

 

4. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ov viši savjetnici Dinko Lukač, dipl. oec. i Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u, koje se dostavljaju polaznicima na mail naveden u prijavnici prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na webinaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da uplatite kotizaciju i dostavite prijavnicu čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.

Vaš TEB