Vrijeme održavanja: 2.2.2021. (utorak)
Početak u 9,30 sati)
Trajanje izlaganja: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. godinu
 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Okružnica)
 • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
 • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti
 1. Druge računovodstvene aktualnosti
 • Napomene o prelasku na jednostavno knjigovodstvo i “ostanak“ na dvojnom
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
 • Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog uvida
 1. Obračun plaća i ostale novosti u dohotku od 1.1.2021.
 • Obračun i isplata plaća od 1.1.2021.
  • primjena novih poreznih stopa
  • novi iznos minimalne plaće za 2021.
 • Nova najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 • Novosti kod drugog dohotka u 2021. (ugovor o djelu, autorske naknade i dr.)
 • Ostale izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak
  • niže stope za dohodak od imovine
  • novosti kod dohotka od najma/zakupa
  • isplate kod odricanja od primitka
  • trošak cijepljenja od 1.1.2021. i dr.
 1. Prijava poreza na dobit za 2020. i novine od 1.1.2021.
 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Sastavljanje novog obrasca PD za 2020.
 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Povećanje porezne osnovice (porezno nepriznata amortizacija, troškovi sredstava za osobni prijevoz, reprezentacija, ispravak vrijednosti i otpis potraživanja, manjkovi, kamate i druga povećanja porezne osnovice)
 • Smanjenje porezne osnovice (naplaćena otpisana potraživanja, neoporezivi prihodi, troškovi obrazovanja i izobrazbe, potpore za očuvanje radnih mjesta i dr.)
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2021.
 • Primjena novih stopa poreza na dobit i poreza po odbitku od 1.1.2021.
 1. Oporezivanje PDV-om u 2021.
 • Obveza upisa neprofitnih organizacija u registar obveznika PDV-a i registriranje za potrebe PDV-a
 • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza i druge specifičnosti
 • Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u 2021. (novi prag)
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ove više savjetnice: Nikolina Bičanić, mr. oec., Jasminka Rakijašić dipl. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 525,00 kn (420,00 + 105,00 kn PDV-a) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 475,00 kn (380,00 + 95,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2021. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 475,00 kn (380,00 + 95,00 kn PDV-a).

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na e-mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.