Naplata potraživanja putem e-Ovrhe i provedba ovrhe na plaći

 - zastara potraživanja
- elektronička ovrha
- ovrha na plaći
- zaštićena primanja u 2022.

Datum održavanja: 13. srpnja 2022. (srijeda)
Početak: u 09,30 sati
Trajanje predavanja: oko 180 minuta + odgovori na pitanja

* 3 boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru govoriti ćemo o tome kako naplatiti svoje potraživanje od dužnika podnošenjem propisanih obrazacai putem sustava e-Ovrhe (na temelju vjerodostojne isprave poput računa, izvatka i poslovnih knjiga i dr.), te o ovrsi na plaći i drugim zaštićenim primanjima u 2022. godini.

Program:

 1. U kojem roku se mora pokrenuti ovršni postupak (što ako je tražbina zastarjela)?
 2. Kako se i za koje tražbine računaju rokovi zastare?
 3. Kako se prekida zastara?
 4. Nastupa li zastara tražbine utvrđene rješenjem o ovrsi nakon 10 godina?
 5. Kako se računa zastara u slučaju nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu?
 6. Na koji način se podnosi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave – s prikazom rada u sustavu e-Ovrha?
 7. Koje isprave su vjerodostojne isprave podobne za ovrhu?
 8. U kojim slučajevima i za koje vjerovnike nije obvezna e-Ovrha?
 9. Kako dužnik može osporavati tražbinu u ovršnom postupku?
 10. Koliko iznose troškovi ovršnog postupka i tko ih plaća?
 11. Što mora platiti dužnik nakon što primi obavijest javnog bilježnika pred rješenje o ovrsi)?
 12. Kako pokrenuti postupak naplate protiv osobe s prebivalištem ili sjedištem izvan RH?
 13. Na kojim predmetima ovrhe se provodi izvansudska ovrha?
 14. Koje su obveze poslodavca u provedbi ovrhe na plaći?
 15. Koja primanja iz radnog odnosa se mogu i smiju isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne?
 16. Kako se provodi ovrha na primanjima osoba koje ostvaruju samo drugi dohodak?
 17. Kako provesti ovrhu na plaći u korist novog ovrhovoditelja nakon prijenosa tražbine?
 18. Ukida li se ovrha na plaći od 1.1.2023.?
 19. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović dipl.iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 500,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 400,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 540,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dana prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj bi se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznala 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.