Vrijeme održavanja: 9.9.2020. (srijeda)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: oko 60 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • tko ostvaruje pravo na isplatu naknade?
 • utvrđivanje osnovice za obračun naknade i visine naknade
 • koji se porezi i doprinosi obračunavaju i plaćaju?
 • iskazivanje u JOPPD obrascu
 • način isplate
 1. Prigodne nagrade i dar u naravi
 • postoji li obveza isplate prigodnih nagrada?
 • neoporezivi iznosi nagrada (regres, božićnica) i njihovo iskazivanje u JOPPD
 • rad kod više poslodavaca i mogućnost isplate neoporezivih iznosa
 • isplata nagrada ovisno o radnom vremenu radnika
 • isplata nagrada nakon prestanka radnoga odnosa
 • isplata radnicima koji rade nepuno radno vrijeme/u dopunskom radu
 1. Odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Materijal: Prezentacija u PDF-u dostavlja se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar - praktikum iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 270,00 kn (216,00 kn + 54,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 240,00 kn (192,00 kn + 48,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 150,00 kn (120,00 kn + 30,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Kako se prijaviti i sudjelovati na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.