Datum održavanja 2.6.2021.
početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: 90 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti
 • Pravo na naknadu plaće
  • kome pripada pravo na naknadu plaće,
  • slučajevi za koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće
  • uvjeti za ostvarivanja prava na naknadu plaće,
  • tko utvrđuje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti  i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona,
  • indikacije za utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad.
 • Visina naknade i dokumentacija
  • osnovica i visina za naknadu plaće,
  • naknada plaće na teret sredstava poslodavca,
  • naknada plaće na teret sredstava HZZO-a,
  • naknada plaće u posebnim slučajevima (prestanka radnog odnosa)
  • slučajevi za koje naknadu plaće isplaćuje HZZO,
  • dokumentacija za isplatu,
  • primjeri izračuna naknade plaće.
 • Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.