Datum održavanja 27.5.2021. (četvrtak)
početak : 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Na ovom webinaru polaznici će dobiti detaljne i praktične upute o računovodstvenim i poreznim postupcima i metodama koje bi poduzetnici - obveznici poreza na dobit trebali primijeniti prilikom obavljanja ispravka računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja prema odredbama hrvatskih (HSFI) i međunarodnih (MSFI) računovodstvenih standarda te poreznih propisa.

Program praktikuma:

 1. Obveza retroaktivnog ispravljanja pogrešaka prethodnog razdoblja
 2. Primjena načela značajnosti i utvrđivanje značajne pogreške prethodnog razdoblja
 3. Definiranje značajne pogreške prethodnog razdoblja i termina „značajno“ prema izmijenjenom MRS-u 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja od 1.1.2020.
 4. Ograničenje retroaktivnog ispravljanja
 5. Postupanja s neznačajnim pogreškama prethodnog razdoblja
 6. Podnošenje ispravljenih godišnjih financijskih izvještaja Fini
 7. Porezni učinci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja
 8. Obračun poreza na dobit (priznavanje tekućeg ili odgođenog poreza) i poreza na dodanu vrijednost
 9. Mogućnost ispravka poreznih prijava prethodnog razdoblja (Obrazac PD i Obrazac PDV)
 10. Obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje poreza ili više plaćeni porez
 11. Praktični primjeri ispravljanja neznačajnih i značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
 12. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molimo nazovite našu službu na tel.:  01/ 45 71 640, ili nam se javite na e-mail: teb@teb.hr.

Polaznici će na dan održavanja webinara moći nazvati dežurnog operatera na broj koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u, u slučaju bilo kakvih poteškoća kod povezivanja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.