Datum održavanja: 21.10.2020. (srijeda)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 90 minuta + odgovori na pitanja

Program:

 1. Nerezidenti kao porezni obveznici u RH
 2. Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • koji su uvjeti za primjenu (nižih) stopa iz Ugovora?
  • kako se obračunava porez kada Ugovor nije u primjeni?
 3. Obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
  • kada se ne obračunavaju doprinosi?
 4. Isplata autorskih naknada
 5. Isplate po ugovorima o djelu
 6. Naknade članovima uprave nerezidentima
 7. Isplate naknada umjetnicima
 8. Isplate dividendi/udjela u dobiti
 9. Izvještavanje na JOPPD i INO-DOH
 10. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 350,00 kn (280,00 kn + 70,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 315,00 kn (252,00 kn + 63,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 280,00 kn (224,00 kn + 56,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 175,00 kn (140,00 kn + 35,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.