Datum održavanja: 26.5.2022. (četvrtak)
Početak: 10:00 sati
Trajanje: 120 minuta + odgovori na pitanja

2 boda za revizore*

Na primjerima će se obraditi postupanje poslodavca prilikom isplate plaća za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi, odnosno bez sudske presude, pravila za obračun doprinosa i poreza na dohodak, korištenje osobnog odbitka te izvješćivanje na JOPPD obrascu.

Program:

1. Isplata plaća po sudskoj presudi

 • osnova za isplatu plaća za protekla porezna razdoblja
 • kako treba utužiti plaće?
 • pravila za obračun poreza i doprinosa na primjerima
 • korištenje osobnog odbitka
 • način isplate plaće
 • isplata plaće prisilnim putem (ovrhom)
 • pravila za obračun zateznih kamata na doprinose i poreze
 • obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
 • primjeri isplate plaća i izvješćivanja na Obrascu JOPPD
 • porezni tretman naknade štete

2. Isplata plaća bez sudske presude

 • obračun doprinosa i poreza na dohodak
 • način korištenja osobnog odbitka
 • godišnji obračun poreza na dohodak
 • primjeri isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na Obrascu JOPPD

3. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 400,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 250,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.