Vrijeme održavanja: 19.3.2021. (petak)
Početak u 10,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 120 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

1. Isplata plaća po sudskim presudama
  - plaća za protekla porezna razdoblja – osnova za isplatu
  - kako treba utužiti plaće?
  - pravila za obračun javnih davanja (poreza i doprinosa) na primjerima
  - pravila za korištenje osobnog odbitka
  - način isplate plaće
  - isplata plaće prisilnim putem (ovrhom)
  - pravila za obračun zateznih kamata na javna davanja (doprinose i poreze)
  - obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
  - primjeri isplate plaća i izvješćivanja na Obrascu JOPPD
  - porezni tretman naknade štete
2. Isplata plaća za protekla porezna razdoblja bez sudske presude
  - pravila za obračun doprinosa i poreza na dohodak
  - način korištenja osobnog odbitka
  - godišnji obračun poreza na dohodak
  - primjeri isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na Obrascu JOPPD
3. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a).  

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn (200,00 kn + 50,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.