Datum održavanja 29.4.2021. (četvrtak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180  minuta + odgovori na pitanja

* 3 boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru obradit će se specifičnosti obračuna poreza i doprinosa kod isplate pojedinih vrsta dohotka strancima, uzimajući u obzir i primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Nadalje, obrazložiti će se porezne i druge obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak izravno iz inozemstva.

 

Program:

 1. Isplata dohotka strancima (nerezidentima)
  • Nerezidenti kao porezni obveznici u RH
  • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Koji su uvjeti za primjenu (nižih) stopa iz Ugovora?
  • Kako se obračunava porez kada Ugovor nije u primjeni?
  • Obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
  • Isplata autorskih naknada
  • Isplate po ugovorima o djelu
  • Naknade članovima uprave i nadzornih odbora
  • Isplate naknada umjetnicima
  • Isplate dividendi/udjela u dobiti
  • Izvješćivanje na JOPPD i INO-DOH
 2. Dohodak iz inozemstva rezidenata
  • Porezni tretman primitaka iz inozemstva (načelo svjetskog dohotka)
  • Obveza doprinosa i podnošenja JOPPD-a
  • Obveze radnika u RH koji radi za poslodavca iz EU
  • Autorski honorar iz inozemstva (predmet ugovora, autorsko djelo, priznati izdaci, izvješćivanje)
  • Primici od ugovora o djelu (predmet ugovora, poslovi za koje se sklapa, priznati izdaci, izvješćivanje)
  • Primici od dividendi i udjela u dobiti, porezni tretman
  • Izvješćivanje HNB-a o primljenoj dividendi
  • Primici od kamata
  • Podnošenje Obrasca INO-DOH i utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak
 3. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 550,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki slijedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10 %, u iznosu od 495,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 440,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 300,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznalo 3 boda iz računovodstvenih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.