Datum održavanja  13.12.2021. (ponedjeljak)
Početak : 9,00 sati
Trajanje 300 minuta

* 5 bodova za ovlaštene revizore

Praktikum je namijenjen svim poslovnim subjektima koji obavljaju robnu razmjenu unutar EU te su obvezni podnositi mjesečne Intrastat izvještaje, carinskim agentima i knjigovodstvenim servisima koji obavljaju poslove deklaranta za Intrastat te svima ostalima koji se žele informirati o Intrastat izvještavanju u RH.

Osim za primjenu u 2021. godini, polaznici praktikuma dobiti će i najnovije informacije o novostima i izmjenama u Intrastat sustavu koje će se primjenjiati od 1.1.2022. Da bi se metodologija Intrastata što bolje razumjela i jednostavnije primijenila, osim teoretskog dijela u izlaganjima će biti prikazan i obrazložen veliki broj primjera iz prakse.

 

Program:

 1. NOVOSTI U INTRASTAT SUSTAVU OD 1.1.2022.
 • Novi godišnji pragovi uključivanja u Intrastat sustav za 2022.
 • Novo EU zakonodavstvo u primjeni od 1.1.2022.
 • Nova Kombinirana nomenklatura za 2022.
 • Geonomenklatura
 • Rokovi dostave Intrastat obrazaca u 2022.
 • Penalizacija
 1. MODERNIZIRANI INTRASTAT SUSTAV OD 1.1.2022.
 • Modernizacija Europskog statističkog sustava
 • Modernizirani Intrastat sustav kao posljedica modernizacije ESS-a
 • Pregled svih izmjena za obveznike Intrastata u 2022.
 • Novi šifrarnik vrste posla za 2022.
 • Usporedni prikaz starih i novih šifri vrste posla
 • Pojednostavljenje za robu male vrijednosti - KN šifra 9950 0000
 • Polja Intrastat obrasca za 2022.
 • Varijabla „Zemlja podrijetla” za 2022.
 • Varijabla „PDV broj partnera/primatelja robe” za 2022.
 • Nadomjesni obrasci za 2021.
 1. METODOLOGIJA INTRASTAT IZVJEŠTAVANJA NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE
 • Uzorci, reklamni materijal i besplatne pošiljke
 • Prodaja na daljinu
 • Ambalaža i otpad
 • Softver i licence
 • Isporuka robe s montažom
 • Operativni i financijski leasing
 • Oplemenjivanje
 • Popravak i rezervni dijelovi u okviru popravka
 • Novine i pretplata
 • Monetarno zlato i sredstva plaćanja
 1. METODOLOGIJA INTRASTAT IZVJEŠTAVANJA NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE
 • Kredit note
 • Povrat robe
 • Premještanje robe na skladište (konsignacija, call-off skladišta)
 • Privremeno isporučena roba
 • Triangularne transakcije
 • Carinski postupak 42
 • Quasi tranzit
 1. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavačice:

 1. Tamara Babić, Carinska uprava, Služba za Intrastat
 2. Zrinka Lokas, Državni zavod za statistiku, Služba robe razmjene s inozemstvom

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 950,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 850,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku 800,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova prema propisanoj strukturi!

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz ostalih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su revizori i u kučici „Poruka“ upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na broj telefona koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.