Godišnji popis imovine i obveza – inventura
- Knjiženje i oporezivanje inventurnih razlika i dr.

Datum održavanja: 14.2.2022. (ponedjeljak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 300 minuta + odgovori na pitanja

5 bodova za ovlaštene revizore*

 

Program praktikuma:

 1. Obveza i svrha popisa
  • tko sve mora i kada raditi inventuru?
  • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.
 2. Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)
  • odgovornost uprave i popisnih komisija
  • tko (ne)može biti član popisne komisije?
  • koje su obveze popisne komisije?
  • koju imovinu i obveze treba popisati?
  • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
  • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
  • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
  • donošenje odluke o rezultatima popisa
 3. Nadzor nad provedbom popisa
  • odluka o popisu i popisnim komisijama
  • upute popisnim komisijama
  • nadzor nad provedbom popisa, uzimanje uzorka i naknadni nadzor
 4. Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini
  • evidentiranje viška
  • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
  • moramo li na manjak platiti porez?
  • manjak na teret odgovorne osobe
  • kada se manjak smatra plaćom?
  • manjak na teret društva
  • knjiženje manjka
 5. Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama
  • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
  • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit
 6. Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom
  • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
  • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
  • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine
 7. Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine
 • postupanje i potrebna dokumentacija
 • kada moramo pozvati Poreznu upravu?
 1. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar iznosi 700,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 630,00 kn. 

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 560,00 kn, ako je obveza za 2022. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 350,00 kn, ako je obveza za 2022. podmirena.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova prema propisanoj strukturi!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.