Datum održavanja 20.5.2021. (četvrtak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Webinar/praktikum je namijenjen:

 • managerima i direktorima trgovačkih društava, te  ravnateljima ustanova
 • voditeljima i zaposlenicima pravnih službi
 • voditeljima i zaposlenicima službi za ljudske resurse
 • voditeljima i zaposlenicima općih i kadrovskih poslova
 • računovođama
 • pravnicima i svima koji provode i primjenjuju odredbe Zakona o radu

Program:

1. Pravo na godišnji odmor

 • Izvori prava na godišnji odmor i regres u RH
 • Ništetnost odricanja prava na godišnji odmor
 • Minimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Određivanje trajanja godišnjeg odmora u danima
 • Godišnji odmor duži od minimalnog
 • Računanje trajanja godišnjeg odmora

2. Stjecanje prava na godišnji odmor

 • Puni godišnji odmor
 • Stjecanje prava u slučaju prvog zaposlenja ili zaposlenja nakon prekida dužeg od 8 dana
 • Radnici koji u tijeku godine nisu radili šest mjeseci
 • Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Slučajevi kad radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio
 • Način određivanja razmjernog dijela godišnjeg odmora

3. Raspored korištenja godišnjeg odmora

 • Obveza donošenja plana godišnjih odmora i propisani rokovi
 • Obveza dostave pojedinačnih odluka o rasporedu korištenja godišnjih odmora u propisanim rokovima
 • Korištenje godišnjeg odmora po želji radnika
 • Prekid korištenja godišnjeg odmora zbog potrebe posla
 • Prenošenje neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne u sljedeću godinu

4. Isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora

 • Prestanak ugovora o radu kao osnova za isplatu naknade
 • Određivanje dijela godišnjeg odmora za kojeg radnik ostvaruje pravo na naknadu

5. Naknada plaće za korištenje godišnjeg odmora

 • Utvrđivanje visine naknade plaće kad se plaća nije isplaćivala u 3 prethodna mjeseca
 • Rok isplate naknade plaće
 • Utvrđivanje iznosa naknade plaće
 • Naknada prema kolektivnim ugovorima djelatnosti
 • Naknada za radnike u ostalim djelatnostima
 • Načelo najpovoljnijeg prava
 • Obračun naknade plaće i obveze koje se plaćaju pri isplati

6. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 • Visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Koje se obveze plaćaju pri isplati naknade
 • izvješćivanje u JOPPD-u
 • Rezerviranje naknade za neiskorišteni godišnji odmor

7. Regres za godišnji odmor

 • Visina regresa
 • Isplata neoporezivih/oporezivih iznosa regresa
 • Isplata regresa radnicima koji rade kod više poslodavaca
 • Rok za isplatu regresa
 • Izvješćivanje u Obrascu JOPPD

8. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.