Datum održavanja: 26.11.2020. (četvrtak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 60 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Obveza sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak u prosincu 2020.
 • Uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna
 • Radnici za koje treba uraditi godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće
 • Radnici za koje ne treba uraditi godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće
 • Obrazac PK i korištenje osobnog odbitka
 • Iz kojih evidencija se uzimaju podaci za godišnji obračun?
 • Gdje se iskazuju razlike utvrđene po godišnjem obračunu?
 • Da li povrat poreza povećava neto plaću radnika?
 • Iskazivanje godišnjeg obračuna u Obrascu JOPPD
 • Primjer godišnjeg obračuna kad se plaća ne isplaćuje redovito tijekom godine
 • Primjer godišnjeg obračuna poreza kad se plaća ne isplaćuje u prosincu
 • Primjer godišnjeg obračuna kad se plaća isplaćuje u prosincu
 1. Ispravljanje greški u godišnjem obračunu na primjerima
 2. Kada se radi reobračun godišnjeg obračuna?
 • Isplate oporezivih primitaka u prosincu poslije godišnjeg obračuna
 • Isplata 13-te plaće u prosincu poslije godišnjeg obračuna poreza
 • Isplata oporezive božićnice u prosincu iza godišnjeg obračuna poreza
 • Iskazivanje reobračuna u Obrascu JOPPD
 • Kako se knjiže razlike po godišnjem obračunu?
 1. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 400,00 kn (320,00 kn + 80,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 320,00 kn (256,00 kn + 64,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 200,00 kn (160,00 kn + 40,00 PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar. 

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.