Datum održavanja: 29.11.2021. (ponedjeljak)
Početak: 09,30 h
Trajanje: 5 sati – s odgovorima na pitanja
Predviđeni završetak u 15:30 sati

Edukacija je namijenjena svima koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU, budućim prijaviteljima na projekte financirane iz fondova EU kao i korisnicima bespovratnih sredstava EU, svim javnim i sektorskim naručiteljima i drugim iz privatnog sektora zainteresiranim organizacijama i osobama, kako bi im se približio sustav EU fondova u RH te mogućnosti koje nudi novo programsko razdoblje.

Na webinaru će se govoriti o tome na koji način najbolje pripremiti dokumentaciju za poziv,na što treba posebno obratiti pažnju prilikom provedbe projekta te na koji način se provodi revizija projekata.

Program:

 1. Sustav EU fondova s posebnim osvrtom na novo financijsko razdoblje 2021 – 2027,
 2. Ugovorna tijela
 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Opći i posebni uvjeti
 4. Gdje pratiti pozive za EU fondove
 5. Priprema dokumentacije za poziv
 6. Prijava projekta
 7. Provedba projekta
 8. Izvještavanje na projektu
 9. Revizija projekta (najčešći problemi u izvršenju projekta)
 10. OTS provjera projekata
 11. Evaluacija i održivost projekta (perspektiva ugovornih tijela)
 12. Odgovori na pitanja sudionika

Predavači:

 • Antonija Ćurić, voditeljica odjela za pravnu analizu u Službi za podršku procesima revizije u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i
 • Nikola Đurek, voditelj odjela za operacije u Službi za reviziju europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 800,00 kn s PDV-om (640,00 kn + 160,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju sa 10% popusta u iznosu od 720,00 kn s PDV-om (576,00 kn + 144,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 640,00 kn (512,00 kn + 128,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 3 radna dana prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na broj telefona koji ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.