Datum održavanja: 30.11.2020. (ponedjeljak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Program:

 1. Blagajničko poslovanje
 • zakonski okvir
 • ograničenja i zabrane u blagajničkom poslovanju
 • podizanje i polaganje gotovine
 • blagajničke isprave, evidencije i druga dokumentacija
 • popunjavanje i ažurnost blagajničkog dnevnika i drugi postupci
 • kontrole i nadzor u blagajničkom poslovanju
 1. Fiskalizacija u blagajničkom poslovanju
 • mogućnosti plaćanja u gotovom novcu
 • interni akt o blagajničkom poslovanju
 • određivanje blagajničkog maksimuma
 • polog utrška
 • aktualna pitanja u području fiskalizacije
 1. Mogućnosti isplate u gotovu novcu fizičkim osobama
 • isplate u gotovom novcu radnicima
 • neoporezivi primici radnika koji se moraju isplatiti na račun
 • isplate u gotovini ostalim fizičkim osobama
 • primici od prodaje osobne imovine
 • isplate koje se moraju obaviti na tekući/žiro račun
 1. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac i Jasminka Rakijašić

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 450,00 kn (360,00 kn + 90,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 405,00 kn (324,00 kn + 81,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 360,00 kn (288,00 kn + 72,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 225,00 kn (180,00 kn + 45,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2020. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.