Aktualnosti u ovršnim postupcima

- ovrha na novčanoj tražbini po računu
- izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20)
- ovrha na plaći

Datum održavanja: 15. veljače 2021. (ponedjeljak)
Početak: u 10,00 sati
Trajanje predavanja: oko 150 minuta + odgovori na pitanja

 

Predavači:
- Sandra Cindrić, dipl. iur.,  Viši specijalist za pravnu podršku, Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe, FINA
- Vedran Jelinović, dipl. iur., TEB-ov viši savjetnik

Program:

1. Ovrha na novčanoj tražbini po računu

1.1. Razlika ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi Fina u odnosu na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac

 • Temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na novčanim sredstvima ovršenika
 • Temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
 • Institut zaštićenog računa i zaštićena primanja

1.2. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koju provodi Fina – bitni koraci za ovršenike i ovrhovoditelje:

 • Kako provesti ovrhu putem Fine:
  • Što je osnova za plaćanje te kako se podnosi u Finu?
  • Koje sve obrasce ovrhovoditelj treba koristiti ako želi provesti ovrhu i kako ih popuniti?
  • Na što sve treba paziti ovrhovoditelj u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, primjerice ako traži prisilnu naplatu na temelju zadužnice, javnobilježničkog rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje
  • Uplata predujma naknade za provedbu ovrhe
 • Što je Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje?
 • Što je Jedinstveni registar računa?
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
  • Razdoblje zastoja kamata i ovrha na novčanim sredstvima
 • Kako se zaštititi u ovrsi:
  • Koja sredstva pravne zaštite ovršenik može iskoristiti ako je protiv njega zatražena ovrha?
  • Kako zaštiti drugi dohodak (plaćanja po ugovorima o djelu i autorskim ugovorima)?
 • Zaštićeni račun:
  • Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa
  • Postupak ako se zaštićeno primanje uplati na račun koji je u blokadi
  • Uplata donacija
  • Uplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
 • Usluge Fine - servis e-Blokade
 • Ovršni zakon – utjecaj izmjena i dopuna na provedbu ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika –pitanja iz prakse

2. Izmjene i dopune Ovršnog zakona

 • Promjene u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (javnobilježnička ovrha)
 • Novosti u dostavi pismena
 • Troškovi postupka
 • Novi razlozi odgode i obustave ovršnog postupka
 • Jača zaštita ovršenika u provedbi ovrhe na nekretninama
 • Ovrha protiv stranaca s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske
 • Tužba za izdavanje platnog naloga kao alternativa javnobilježničkoj ovrsi

3. Ovrha na plaći u 2021.

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Iznosi plaće do kojih se može provoditi ovrha u 2021.
 • Utvrđivanje prednosnog reda više osnova za ovrhu – na primjerima iz prakse
 • Kako provoditi ovrhu na plaći u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika
 • Koja se primanja iz radnog odnosa mogu isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne
 • Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine)

4. Odgovori na pitanja polaznika

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru-praktikumu iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn (400,00 kn + 100,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na kontakte koje ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.