Vrijeme održavanja: 4.10.2023. (srijeda)
Početak u 9,00 sati
Trajanje izlaganja (s odgovorima na pitanja): 360 minuta, do oko 15,30 sati

6 bodova za revizore*

Na ovom webinaru polaznici će kroz upoznavanje sa zahtjevima propisa i računovodstvenih standarda i rad na primjerima iz prakse steći napredna znanja o  pripajanju i spajanju trgovačkih društava. Naglasak je na računovodstvenim postupanjima - primjeni metode stjecanja, utvrđivanju goodwilla i drugim računovodstvenim radnjama. Također, obradit će se i porezni aspekt poslovnih spajanja, posebno s motrišta primjene propisa o porezu na dobit.

Program:

 1. Pravni aspekt poslovnih spajanja
 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.
 1. Oblici poslovnih spajanja
 • pripajanje trgovačkih društva
 • spajanje trgovačkih društva
 • postupak pripajanja/spajanja
 1. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI
 • primjena nadležnih standarda i temeljni zahtjevi
 1. Primjena metode stjecanja
 • utvrđivanje stjecatelja
 • utvrđivanje datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečenih imovine i obveza
 • izuzeci od načela priznavanja i mjerenja stečenih imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje i razlike između zahtjeva MSFI-a 3 i HSFI-a 2
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa prema fer vrijednosti ili visini udjela u utvrdivoj neto imovini i dr.
 1. Računovodstvo goodwilla
 • definiranje goodwilla
 • početno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill (povoljna kupnja)
 • naknadno mjerenje goodwilla
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla
 1. Pripremne radnje u računovodstvu
 • obveze sudionika statusne promjene
 • obveza popisa
 • obračuni i procjene prije sastavljanja zaključnog financijskog izvješća
 • sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih i dr. prijava
 • obveze stjecatelja
 1. Primjeri poslovnih spajanja
 • pripajanje ovisnog društva matici
 • pripajanje uz negativni goodwill
 • pripajanje matice ovisnom društvu (obrnuto pripajanje)
 • pripajanje kapitalno nepovezanog društva
 • spajanje društava
 1. Porezni aspekt poslovnih spajanja
 • oporezivanje poslovnih spajanja PDV-om
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na promet nekretnina
 • oporezivanje poslovnih spajanja posebnim porezom na motorna vozila
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na dobit
  • usklađenja vrijednosti i uvećanje porezne osnovice prema čl. 20. Zakona o porezu na dobit
  • porezni efekti priznavanja stečenih imovine i obveza po fer vrijednosti kod stjecatelja
  • sustav odgode oporezivanja kapitalnih dobitaka u postupku spajanja trgovačkih društava na području EU
  • porezni efekti amortizacije/umanjenja vrijednosti goodwilla
  • prijenosi poreznih gubitaka kod poslovnih spajanja i utvrđivanje razdoblja za prijenos kod pravnog sljednika
  • odgođeni porezi u poslovnim spajanjima i priznavanje odgođene porezne imovine kod stjecatelja
  • porezni efekti stjecanja revalorizirane dugotrajne imovine u poslovnom spajanju
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 104,00 eura (783,59 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 65,00 eura (489,74 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 130,00 eura (979,49 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s popustom od 10% u iznosu od 117,00 eura (881,54 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru - praktikumu revizorima priznati 6 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.