Vrijeme održavanja: 27.6.2024. (četvrtak)
Početak u 9,00 sati
Završetak oko 15,00 sati

 5 bodova za revizore*

Na ovom webinaru polaznici će kroz upoznavanje sa zahtjevima propisa i računovodstvenih standarda i rad na primjerima iz prakse steći napredna znanja o  pripajanju i spajanju trgovačkih društava. Naglasak je na računovodstvenim postupanjima - primjeni metode stjecanja, utvrđivanju goodwilla i drugim računovodstvenim radnjama. Također, obradit će se i porezni aspekt poslovnih spajanja, posebno s motrišta primjene propisa o porezu na dobit.

Program:

1. Pravni aspekt poslovnih spajanja

 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.

2. Oblici poslovnih spajanja

 • pripajanje trgovačkih društva
 • spajanje trgovačkih društva
 • postupak pripajanja/spajanja

3. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI

 • primjena nadležnih standarda i temeljni zahtjevi

4. Primjena metode stjecanja

 • utvrđivanje stjecatelja
 • utvrđivanje datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečenih imovine i obveza
 • izuzeci od načela priznavanja i mjerenja stečenih imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje i razlike između zahtjeva MSFI-a 3 i HSFI-a 2
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa prema fer vrijednosti ili visini udjela u utvrdivoj neto imovini i dr.

5. Računovodstvo goodwilla

 • definiranje goodwilla
 • početno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill (povoljna kupnja)
 • naknadno mjerenje goodwilla
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla

6. Pripremne radnje u računovodstvu

 • obveze sudionika statusne promjene
 • obveza popisa
 • obračuni i procjene prije sastavljanja zaključnog financijskog izvješća
 • sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih i dr. prijava
 • obveze stjecatelja

7. Primjeri poslovnih spajanja

 • pripajanje ovisnog društva matici
 • pripajanje uz negativni goodwill
 • pripajanje matice ovisnom društvu (obrnuto pripajanje)
 • pripajanje kapitalno nepovezanog društva
 • spajanje društava

8. Porezni aspekt poslovnih spajanja

 • oporezivanje poslovnih spajanja PDV-om
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na promet nekretnina
 • oporezivanje poslovnih spajanja posebnim porezom na motorna vozila
 • oporezivanje poslovnih spajanja porezom na dobit
  • usklađenja vrijednosti i uvećanje porezne osnovice prema čl. 20. Zakona o porezu na dobit
  • porezni efekti priznavanja stečenih imovine i obveza po fer vrijednosti kod stjecatelja
  • sustav odgode oporezivanja kapitalnih dobitaka u postupku spajanja trgovačkih društava na području EU
  • porezni efekti amortizacije/umanjenja vrijednosti goodwilla
  • prijenosi poreznih gubitaka kod poslovnih spajanja i utvrđivanje razdoblja za prijenos kod pravnog sljednika
  • odgođeni porezi u poslovnim spajanjima i priznavanje odgođene porezne imovine kod stjecatelja
  • porezni efekti stjecanja revalorizirane dugotrajne imovine u poslovnom spajanju

9. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: 

 • Irena Slovinac, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o.
 • Jasminka Rakijašić, dipl. oec., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.
 • Domagoj Zaloker, dipl. oec., direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 100,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 60,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 100,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 120,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 110,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.