Porezne i računovodstvene aktualnosti za poduzetnike

- najavljeno smanjenje poreza na plaće i druge izmjene Zakona o porezu na dohodak
- povećenje praga i druge izmjene Zakona o PDV-u
- smanjenje stopa poreza na dobit
- novosti kod fiskalizacije
- druge porezne i računovodstvene aktualnosti

Na seminarima u svim gradovima izmjerit će se temperatura polaznicima, biti će osiguran propisani razmak i zaštitna sredstva (maske, dezinficijens), a broj polaznika je ograničen u skladu sa preporukama Stožera.

Bodovi za revizore*.

Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima i svojim skeniranim potpisom, radi priznavanja bodova.

Povodom 70. obljetnice TEB-a, svi polaznici dobiti će prigodan dar.

Početak ( u svim gradovima) od 9,30 sati
Prijam od 9,00 sati
Očekivano trajanje: do 14,30 sati

Mjesta i termini održavanja:

Zadar, 24.9.2020. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Zagreb, 25.9.2020. (petak), Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21
Rijeka, 28.9.2020. (ponedjeljak), PAR Visoka poslovna škola, Trg Riječke rezolucije 4
Pula, 29.9.2020. (utorak), Županijska Komora Pula, Carrarina 5
Varaždin, 30.9.2020. (srijeda), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Osijek, 1.10.2020. (četvrtak), Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 13
Bjelovar, 2.10.2020. (petak), Hotel Central Bjelovar, Ul. Vatroslava Lisinskog 2

Program:         

I. IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2020.

 1. Primjena izmijenjenih propisa o porezu na dohodak i JOPPD (plaće, neoporezivi primici i druge aktualnosti)
 • Obračun plaće i JOPPD kod primitka potpore za skraćivanje radnog vremena
 • Koje isplate dovode do povrata potpore za ORM?
 • Naknada plaće zbog COVID-19, samoizolacija i iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine zbog otkaza ugovora o radu
 • Neoporezivi primici – rokovi za dostavu JOPPD
 • Porezni tretman troškova testa radnika na COVID-19
 • Niža naknada za nezapošljavanje invalida i odgoda plaćanja i dr.
 • Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2021.:
  - sniženje poreznih stopa (s 24% na 20%; s 36% na 30%; s 12% na 10%)
  - drugi dohodak od 12.500,00 kn ne dodaje se godišnjoj osnovici do 360.000,00 kn i ne oporezuje se više stopom od 24%
  - javni bilježnici koji će ovjeravati isprave fizičke osobe o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina iste će dostavljati Poreznoj upravi elektroničkim putem
  - porez na drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena plaća se po stopi od 30%, a obračunani porez se uvećava za 100%
 1. Obračun PDV-a prema izmijenjenim propisima od 1.1.2020.
 • Primjena sniženih stopa PDV-a
 • Izjednačavanje u primjeni oslobođenja od PDV-a za određene isporuke od javnog interesa i obveza ispravka pretporeza na kraju godine
 • Aranžmani za premještanje dobara između različitih država članica EU - primjena pojednostavljenog postupka oporezivanja
 • Utvrđivanje mjesta isporuke i primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a kod isporuka u nizu i trostranih poslova
 • Obvezni dokazi za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara unutar EU
 • Dostavljanje posebne evidencije o primljenim računima
 • Naknadni ispravci porezne osnovice/obveze
 • Upis u registar obveznika PDV-a
 • Primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i dr. 
 • Najavljene izmjene Zakona o PDV-u od 1.1.2021.:
  - povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kn
  - proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu
  - prodaja dobara na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici – nove odredbe
  - novosti kod primjene posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge
  - ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura i dr.
 1. Izmjene kod poreza na dobit 
 • Predujmovi poreza na dobit za 2020.
 • Smanjenje predujmova po službenoj dužnosti
 • Smanjenje predujma na zahtjev poreznog obveznika i dr. 
 • Najavljene izmjene Zakona o porezu na dobit od 1.1.2021.:
  - smanjenje stope poreza na dobit
  - smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividende i naknade inozemnim izvođačima

II. NOVA DEFINICIJA ZNAČAJNOG OD 1.1.2020. (MRS 1 I MRS 8)

III. OSTALE AKTUALNOSTI

 • Evidentiranje primljenih potpora za očuvanje radnih mjesta, te plaća, doprinosa i poreza pri korištenju mjera za plaćanje poreza
 • Iskazivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u PD obrascu
 • Obveza izbora revizora za 2020.
 • Najavljene novine u fiskalizaciji od 1.1.2021.:
  - obveza fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja
  - iskazivanje QR koda
  - određivanje blagajničkog maksimuma

IV. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavači: TEB-ovi savjetnici 

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada po sudioniku iznosi 600,00 kn, a uključuje pisani materijal, blok, olovku, topli napitak i prigodan dar uz 70. obljetnicu TEB-a.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP, naknada iznosi 550,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed, u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Broj polaznika je ograničen i OBVEZNA je prijava za sudjelovanje.

Prijava se dostavlja u TEB najkasnije dva dana prije datuma održavanja seminara, putem web prijavnice, maila:  teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Evidentiranje i izvještavanje polaznika: Polaznici će se evidentirati prema redoslijedu primljenih uplata (uz obveznu prijavu). Svaki polaznik koji pošalje prijavu i uplati kotizaciju dobiti će od TEB-a obavijest da ima rezervirano mjesto na seminaru. Nakon što se dozvoljeni broj polaznika prijavi i uplati kotizaciju, neće biti moguće sudjelovati na seminaru.

*Prema dobovenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, ovlaštenim revizorima priznat će se  5 bodova stalnog stručnog usavršavanja, i to: 4 boda iz računovodstvenog područja OZNAKA „A“ i  1 bod iz ostalih područja.

Prijava za seminar je obvezna, pa vas molimo da uplatite kotizaciju i dostavite prijavu najkasnije tri dana prije održavanja seminara i tako omogućite kvalitetnu organizaciju.