Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3
Datum održavanja: 4.6.2024. (utorak)
Prijam: od 09,00 sati
Početak: u 09,30 sati
Završetak: oko 14,00 sati

Sudjelovanje u postupcima javne nabave zna biti zanimljivo, ali i vrlo zahtjevno iskustvo za gospodarske subjekte. Prema shvaćanju Visokog upravnog suda RH radi se o strogo formalnom postupku u kojem upravo ta formalnost postupka doprinosi jednakom tretmanu svih ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavi. Stoga, nije važno samo što nuditi, nego i kako nuditi. S druge strane i dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

Cilj ovog seminara je stjecanje naprednih znanja i informacija o javnoj nabavi s gledišta ponuditelja, koja može poslužiti kao poticaj za podnošenje ponuda gospodarskim subjektima koji tek razmišljaju o uključivanju u postupke javne nabave odnosno kao smjernica za izbjegavanje neotklonjivih nedostataka pri izradi ponuda i korištenje svojim pravima tijekom trajanja postupka za već iskusne ponuditelje u postupcima javne nabave.

Program:

 1. Pretraživanje nabava koje su nam od interesa u EOJN RH
 2. Ključne točke dokumentacije o nabavi na koje posebno treba obraćati pažnju
 3. Traženje pojašnjenja i izmjena dokumentacije o nabavi
 4. Podnositi li žalbu na dokumentaciju o nabavi ili ne?
 5. Prikaz predaje ponude u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave
 6. Uloge u slučaju više gospodarskih subjekata u jednoj ponudi
 7. Uvjeti i kriteriji za podugovaratelje
 8. Granice i mogućnosti oslanjanja na sposobnost drugih subjekata
 9. Prikaz predaje ponude te popunjavanje ESPD-a u novom EOJN RH
 10. Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu
 11. Sudjelovanje gospodarskog subjekta u pripremi postupka javne nabave
 12. Ponuditelji u pregledu i ocjeni ponuda – rokovi i postupanje po zahtjevima naručitelja
 13. Ažurirani popratni dokumenti
 14. Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje
 15. Dokazivanje uvjeta sposobnosti
 16. Podnošenje žalbe o otvorenom postupku
 17. Upravni spor protiv odluke Državne komisije
 18. Praksa Državne komisije i Visokog upravnog suda RH kao smjernice za buduće izbjegavanje neotklonjivih nedostataka u ponudi
 19. Sklapanje, izvršenje i posljedice odgovornosti za raskid ugovora o javnoj nabavi zbog neispunjenja
 20. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: Darko Josipović, univ. spec. oec. i Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Pisani materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka seminara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim popustom iznosi 100,00 eura (80,00 eura + PDV) po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na seminaru s uključenim popustom iznosi 65,00 eura (52,00 eura + PDV). Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 100,00 eura (80,00 eura + PDV)

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 125,00 eura (100,00 eura + PDV) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 112,50 eura (90,00 eura + PDV).

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanju, pisani materijal, odgovore na pitanja i napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice.

Napomena: Iako su i predstavnici naručitelja dobrodošli, riječ je o seminaru prvenstveno namijenjenom gospodarskim subjektima čiji zaposlenici i sudionici u postupcima javne nabave nemaju zakonsku obvezu redovitog usavršavanja i obnavljanja certifikata. Slijedom navedenog, seminar nije uvršten u Popis programa usavršavanja pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te se sudjelovanjem na istome ne ostvaruju bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.