Datum održavanja 26. svibnja 2021. (srijeda)
Početak u 9,30 sati
Predviđeno trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 14,00 sati

 

Sudjelovanje u postupcima javne nabave zna biti zanimljivo, ali i zahtjevno iskustvo za gospodarske subjekte. Prema shvaćanju Visokog upravnog suda RH radi se o strogo formalnom postupku u kojem upravo ta formalnost postupka doprinosi jednakom tretmanu svih ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavi. Stoga, nije važno samo što nuditi, nego i kako nuditi. S druge strane i dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

Cilj webinara je stjecanje naprednih znanja i informacija o javnoj nabavi s gledišta ponuditelja, koja će poslužiti kao poticaj za podnošenje ponuda gospodarskim subjektima koji tek razmišljaju o uključivanju u postupke javne nabave odnosno kao smjernica za izbjegavanje neotklonjivih nedostataka pri izradi ponuda i korištenje svojim pravima tijekom trajanja postupka za već iskusne ponuditelje u postupcima javne nabave.

Program:

 1. Pretraživanje nabava koje su nam od interesa u Elektroničkom oglasniku
 2. Ključne točke dokumentacije o nabavi o kojima moramo voditi računa
 3. Traženje pojašnjenja i izmjena dokumentacije o nabavi
 4. Podnositi žalbu na dokumentaciju o nabavi ili ne?
 5. Oblici sudjelovanja više gospodarskih subjekata u jednom postupku
 6. Uvjeti i kriteriji za podugovaratelje
 7. Pripremanje ponude i popunjavanje ESPD-a
 8. Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu
 9. Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje
 10. Dokazivanje uvjeta sposobnosti
 11. Granice i mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata
 12. Sudjelovanje gospodarskog subjekta u pripremi postupka javne nabave – sukob interesa ili ne?
 13. Ponuditelji u pregledu i ocjeni ponuda – rokovi i postupanje po zahtjevima naručitelja
 14. Ažurirani popratni dokumenti
 15. Procjena podnošenja žalbe na odluku o odabiru ili odluku o poništenju
 16. Način podnošenja žalbe o otvorenom postupku
 17. Pretpostavke za podnošenje žalbe
 18. Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi te granice dopuštenih izmjena
 19. Upravni spor protiv odluke Državne komisije
 20. Značajna praksa Državne komisije i Visokog upravnog suda RH kao smjernice za buduće izbjegavanje neotklonjivih nedostataka u ponudi
 21. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 750,00 kn po sudioniku (600,00 kn + 150,00 kn PDV-a).
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju umanjenu za 10% u iznosu od 675,00 kn (540,00 kn + 135,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja i pretplatnike TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave - SJN naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 375,00 kn (300,00 kn + 75,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Napomena: Iako su i predstavnici naručitelja dobrodošli, riječ je o seminaru prvenstveno namijenjenom gospodarskim subjektima čiji zaposlenici i sudionici u postupcima javne nabave nemaju zakonsku obvezu redovitog usavršavanja i obnavljanja certifikata. Slijedom navedenog, webinar nije uvršten u Popis programa usavršavanja pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te se sudjelovanjem na istome ne ostvaruju bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.