Početak u svim gradovima i na webinaru u 9,30 sati
Prijam: od 9,00 sati

Seminar / Webinar je namijenjen računovođama, revizorima, osobama koje sudjeluju u proračunskim procesima planiranja, izvršavanja i izvještavanja, te svima ostalima kojima je potrebno znanje za razumijevanje podataka iz proračunskog računovodstva, utvrđivanja i isplata naknada za bolovanje i ozljede na radu radnika te provođenje ovrhe na plaći.  

Mjesta i termini održavanja: 

Rijeka, 15.6.2023. (četvrtak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4
Zagreb 16.6.2023. (petak), Hotel Central, Branimirova 3
Split 19.6.2023. (ponedjeljak), Briig Boutique Hotel, Prilaz braće Kaliterna 1
Zadar 20.6.2023. (utorak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Webinar 4.7.2023. (utorak)

Program: 

1. Što donosi porezna reforma i koji su glavni smjerovi i učinci reforme?

2. Koje izmjene se očekuju u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

3. Što će donijeti novi Zakon o plaćama u javnom sektoru i koji se učinci na zaposlene očekuju

4. Sastavljanje knjigovodstvenih isprava i evidentiranja koja je bilo potrebno provesti nakon otvaranja poslovnih knjiga za 2023. zbog uvođenja eura

5. Neki primjeri ispravaka knjigovodstvenih pogrešaka (više/manje iskazana potraživanja/obveze/prihodi/rashodi/rezultat u prethodnim razdobljima - ispravci u ovoj godini)

6. Primjeri ispravnog evidentiranje nekih poslovnih događaja

 • Iskazivanje nekih rashoda poslovanja
 • Troškovi vezani za dugotrajnu nefinancijsku imovinu (najčešće pogreške)

7. Polugodišnje financijsko izvještavanje

8. Najava novih propisa - Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i dr.

9. Neka pitanja utvrđivanja i način obračuna bolovanja

 • Osnovica za utvrđivanje naknade plaće - na teret poslodavca - na teret HZZO-a
 • Određivanje naknade plaće
 • do 42 dana - nakon 42 dana
 • Potvrda o plaći i način iskazivanja
 • Dokumentacija za povrat isplaćene naknade na teret HZZO-a i proračuna

10. Kako prijaviti ozljedu na radu?

 • Što se smatra, a što ne ozljedom na radu?
 • Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede
 • Prijavu o ozljedi na radu
 • Zahtjev za priznavanje ozljede na radu
 • Rok za podnošenje prijave

11. Ovrha na plaći - neka pitanja iz prakse

 • Rješenja o ovrsi i izjave o zapljeni kao osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Utvrđivanje prednosnog reda s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći radi naplate poreznog duga
 • Izuzeća od ovrhe i načini isplate -plaće -materijalnih prava
 • Odnos ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći prema predloženim izmjenama Ovršnog zakona

12. Odgovori na pitanja

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ove više savjetnice

Pisani materijal: 

 • na seminaru: uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • na webinaru: prezentacije u PDF-u

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim popustom i PDV-om iznosi 80,00 eura/602,76 kuna (64,00 + 16,00 eura PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije na seminaru ili webinaru ako je obveza za 2023. godinu podmirena. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom i PDV-om u iznosu od 80,00 eura/602,76 kuna (64,00 + 16,00 eura PDV-a).

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru ili webinaru s uključenim PDV-om iznosi 95,00 eura/715,78 kn (76,00 + 19,00 eur PDV-a) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom i PDV-om u iznosu od 85,00 eura/ 640,43 kuna (68,00 + 17,00 eura PDV-a).

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na predavanjima, odgovore na pitanja, a na seminarima i topli napitak za vrijeme stanke.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije seminara i webinara kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije tri radna dana prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se na webinar iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje. Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara i webinara.