Vrijeme održavanja: 3.7.2024. (srijeda)
Početak: 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznicima će detaljno i na praktičnim primjerima biti prikazana primjena Direktive Vijeća 2006/112/EZ i hrvatskog Zakona o PDV-u u slučajevima kada tuzemni porezni obveznici sudjeluju u obavljanju i primanju usluga povezanih s inozemstvom (države članice EU i treće zemlje). Između ostaloga, na ovom webinaru ćemo prikazati kako se utvrđuje mjesto oporezivanja usluge, kada tuzemni porezni obveznik mora ishoditi PDV identifikacijski broj, kada nastaje oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a (ili prijenosa porezne obveze), na koji način se ostvaruje pravo na odbitak pretporeza, što treba biti navedeno na izlaznom računu za usluge obavljene u inozemstvo te kako se obavljene i primljene usluge povezane s inozemstvom evidentiraju u poreznim evidencijama i prijavama.

Program:

 1. Utvrđivanje mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
 2. Utvrđivanje poreznog statusa tuzemnih i inozemnih primatelja usluge
 3. Temeljno načelo utvrđivanja mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
 4. Izuzeci od temeljnog načela utvrđivanja mjesta obavljanja (oporezivanja) usluga
 5. Obveza registriranja za potrebe PDV-a (ishođenje PDV identifikacijskog broja)
 6. Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a kod obavljenih i primljenih usluga povezanih s inozemstvom
 7. Ostvarivanje prava na odbitak pretporeza kod usluga primljenih iz inozemstva
 8. Evidentiranje obavljenih i primljenih usluga povezanih s inozemstvom u PDV knjigama i prijavama
 9. Praktični primjeri obavljenih i primljenih usluga povezanih s inozemstvom
 10. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: Domagoj Zaloker, dipl. oec., direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.