Vrijeme održavanja: 16.6.2023. (petak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru će polaznicima biti pojašnjen obračun PDV-a kod  isporuka i premještanja dobara unutar EU-a. Na praktičnim primjerima bit će prikazano iskazivanje obavljenih EU transakcija u PDV prijavama (PDV, ZP i PDV-S) i evidencijama, sukladno propisima o PDV-u.

Program:

 1. Isporuke dobara u druge države članice EU-a
  • Isporuke dobara poreznim obveznicima unutar EU-a
  • Dokazivanje isporuka dobara u drugu državu članicu
  • 4 QuickFixes – PDV pravila za isporuke unutar EU-a
  • Premještanje dobara u drugu državu članicu
  • Aranžman za premještanje dobara
  • Isporuke osobama iz drugih država članica koje nisu porezni obveznici
 2. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice
  • Koje transakcije se iskazuju u ZP obrascu?
  • Usklađivanje ZP obrasca i PDV obrasca
  • Naknadno odobreni popusti u EU transakcijama
  • Primjer popunjavanja ZP obrasca
 3. Stjecanja dobara iz druge države članice EU-a
  • Utvrđivanje mjesta oporezivanja i uvjeti za oporezivo stjecanje dobara u RH
  • Stjecanje dobara od strane poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a
  • Stjecanje dobara od strane „malih poreznih obveznika“
  • Utvrđivanje „praga stjecanja“ u RH i registriranje za potrebe PDV-a
  • Prijava za stjecanje dobara i usluga iz EU-a
 4. Trostrani poslovi kod isporuka dobara unutar EU-a
  • Određivanje trostranog posla kod isporuka/stjecanja dobara unutar EU-a
  • Tuzemni porezni obveznik kao sudionik A, B i C u trostranom poslu i dr.
 5. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura (527,53 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja, naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura (376,73 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 85,00 eura (640,43 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki slijedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s popustom u iznosu od 75,00 eura (565,09 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.