Datum održavanja:16. lipnja 2021. (srijeda)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180 minuta + odgovori na pitanja
Završetak oko 13,30 sati

Kvalitetno vođena evidencija radnog vremena temelj je za pravilan obračun i isplatu plaće i naknade plaće. Uz ogledne primjere odluka poslodavaca o rasporedu radnog vremena, godišnjim odmorima i vođenja evidencije o radnom vremenu, na webinaru saznajte kako efikasno upravljati radnim vremenom, odmorima i dopustima radnika, na koji način evidentirati radno vrijeme i razdoblja u kojima radnik ne radi, iz opravdanih i/ili neopravdanih razloga, te koju plaću i naknadu plaće isplatiti radnicima s punim i nepunim radnom vremenom.

 

Program:

 1. Radno vrijeme i odmori prema Zakonu o radu
 2. Modeli organiziranja radnog vremena
 3. Raspored radnog vremena i mjesečni fond sati
 4. Evidentiranje radnog vremena s prikazom na praktičnim primjerima (prekovremeni i smjenski rad, noćni rad, rad u turnusu, rad na blagdan i dr.)
 5. Evidentiranje razdoblja u kojima radnik ne radi (bolovanja, blagdani, godišnji odmori, dopusti, opravdani i neopravdani izostanci)
 6. Prikaz nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 7. Posebnosti radnog vremena za članove uprave, menadžere i rukovodeće osoblje
 8. Posebnosti radnog vremena i vođenje evidencije za radnike na izdvojenom mjestu rada
 9. Mogućnosti rada na temelju ugovora o djelu
 10. Raspored korištenja godišnjih odmora za 2021.
 11. Preostali godišnji odmor iz prethodne godine
 12. Plaćeni i neplaćeni dopusti
 13. Plaća i pravo na povećanu plaću prema Zakonu o radu
 14. Pravo na naknadu plaće prema Zakonu o radu
 15. Pravo na otpremninu i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
 16. Primjeri odluke o nejednakom rasporedu radnog vremena, sporazuma o preraspodjeli radnog vremena i akata u vezi prava na godišnji odmor
 17. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović

Materijal: Prezentacije i ogledni primjeri akata poslodavca o radnom vremenu i godišnjim  odmorima (u PDF-u) dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog subjekta plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 540,00 kn (432,00 kn + 108,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 480,00 kn (384,00 kn + 96,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 300,00 kn (240,00 kn + 60,00 PDV-a), ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.