OPATIJA - tradicionalno dvodnevno
REDOVITO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 

 • Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17) program usavršavanja je odobren od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave.
 • Usavršavanje se provodi u obliku jednodnevnog programa od 4 nastavnih sati.
 • Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.
 • Osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave obnavljaju certifikat pohađanjem programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata.
 • Svakom polazniku programa usavršavanja TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao nositelj programa (ev. br. iz Registra nositelja programa 4) izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

   

1. Planiranje nabave za 2022. godinu i vođenje Registra ugovora

 2. Kako mijenjati postojeće ugovore o javnoj nabavi i kako dokumentacijom o nabavi uzeti u obzir promjenu okolnosti tijekom izvršenja

 

Mjesto i vrijeme održavanja:         

 • 2. i 3. prosinca 2021. (četvrtak i petak)
 • Opatija, Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta

Početak usavršavanja: u 10,00
Završetak usavršavanja: u 13,30
Stanka: od 11,30 do 12,00

 

Program usavršavanja za 1. dan (ev. broj: 2021-0421)

Planiranje nabave za 2022. godinu i vođenje Registra ugovora:

 1. Izrada plana nabave i najčešća pitanja s kojima se susreću naručitelji
 2. Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
 3. Određivanje predmeta nabave i rizici neopravdane podjele
 4. Jednostavna nabava u planu nabave
 5. Izmjene i dopune plana nabave
 6. Uvrštavanje EU projekta u plan nabave
 7. Ažurno vođenje Registra ugovora
 8. Jednostavna nabava u Registru ugovora (kako evidentirati nabavu putem narudžbenica ili od više gospodarskih subjekata)
 9. Registar ugovora u slučaju izmjena ugovora/okvirnih sporazuma
 10. Plan nabave i Registar ugovora u modulu EOJN-a
 11. Zajednička nabava u Planu nabave i Registru ugovora
 12. Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)

Ivica Pranjić, dipl. oec. (4 šk sata)

 

Program usavršavanjaza 2. dan (ev. broj usavršavanja: 2021-0417)

Kako mijenjati postojeće ugovore o javnoj nabavi i kako dokumentacijom o nabavi uzeti u obzir promjenu okolnosti tijekom izvršenja:

 1. Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 2. Uvjeti pod kojima se ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi smiju mijenjati
 3. Značajne (nedopuštene) izmjene ugovora o javnoj nabavi
 4. Zamjena postojećih ili uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora
 5. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (mogućnost primjene clausule rebus sic stantibus na ugovore o javnoj nabavi)
 6. Posljedice sklapanja nezakonitih izmjena i pravna zaštita gospodarskih subjekata
 7. Posljedice odgovornosti ugovaratelja za raskid ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 8. Primjena financijskih korekcija u slučaju nezakonitih izmjena ugovora – iskustva i najčešće greške u praksi
 9. Kako dokumentacijom o nabavi predvidjeti izmjene ugovora o javnoj nabavi – primjeri iz prakse naručitelja (promjenjivost cijena, stručnjaka, rokova i sl.)
 10. Ključne točke dokumentacije o nabavi u vezi s kvalitetnim izvršenjem ugovora o javnoj nabavi
 11. Način ostvarenja pravne zaštite na dokumentaciju o nabavi s osvrtom na najavljene izmjene Zakona o javnoj nabavi
 12. Utjecaj najavljenih izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima na postupke javne nabave od 1.1.2022.

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

Pisani materijal: Mapa sa prezentacijama predavača.

Kotizacija:

I. Jednodnevni seminar (prvi ili drugi dan)

Naknada po sudioniku za jednodnevni program redovitog usavršavanja iznosi 650,00 kn.
Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 20% i plaćaju kotizaciju za jednodnevni program redovitog usavršavanja u iznosu od 520,00 kn po polazniku, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

II. Dvodnevni seminar (prvi i drugi dan)

Naknada po sudioniku za dvodnevni program redovitog usavršavanja iznosi 1.200,00 kn.
Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

U naknadu je uključen pisani materijal.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 20% i plaćaju kotizaciju za dvodnevni program redovitog usavršavanja u iznosu od 960,00 kn po polazniku, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.
Za korištenje ove pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Kotizacija uključuje:

 1. sudjelovanje na predavanjima,
 2. odgovore na pitanja,
 3. pisani materijal,
 4. radni pribor (blok i olovka),
 5. topli napitak i keksiće za vrijeme stanke i
 6. dar uz 70. obljetnicu TEB-a .

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Molimo da u prijavnicu unesete točne podatke. Radi priznavanja bodova potrebno je na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa svojim skeniranim potpisom (teb@teb.hr).

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

Smještaj:

Polaznici seminara smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni. 

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: TEB2021

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta (****) – superior sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 433,00 kn
 • Polupansion 515,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 651,00 kn
 • Polupansion 810,00 kn

Hotel Gardenija (***)

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 390,00 kn
 • Polupansion 450,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 597,00 kn
 • Polupansion 653,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Cijena garaže: 60,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.   

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.