Datum održavanja 31.5.2021. (ponedjeljak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180  minuta (s odgovorima na pitanja)
Završetak webinara: oko 12,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

 

Webinar je namijenjen  članovima uprave trgovačkih društava, nadzornim odborima i svim članovima društava, ali i stečajnim upraviteljima, revizorima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, javnim bilježnicima, pravnim zastupnicima trgovačkih društava, pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne samouprave.  

Cilj webinara je stjecanje potrebnih informacija o tome kada član društva ili uprave trgovačkog društva može odgovarati za štetu, koji su uvjeti potrebni da se ispune da bi netko odgovarao za štetu i vrste odgovornosti za štetu. Polaznici će na jednom mjestu i u kratko vrijeme od jednog od najvećih pravnih autoriteta u Republici Hrvatskoj saznati što sve moraju učiniti da njihovo poslovanje bude u skladu s propisanim normama.

Predavačica: Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Program:

  1. Odgovornost članova društava osoba
  2. Odgovornost članova društava kapitala
  3. Odgovornost članova uprave društava osoba
  4. Odgovornost članova uprave društava kapitala
  5. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije 5 radnih dana prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u. 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda iz ostalih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.