Datum održavanja: 25.1.2022. (utorak)
Početak: 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će, uz prikaz praktičnih primjera,dobiti detaljne upute o poreznom aspektu i računovodstvenom priznavanju privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice imovine i obveza koje rezultiraju priznavanjem odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze u financijskim izvještajima.

 

Program praktikuma:

 1. Trajne i privremene razlike između računovodstvene i porezne osnovice imovine i obveza
  • definiranje trajnih i privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza
  • odbitne privremene razlike i odgođena porezna imovina
  • oporezive privremene razlike i odgođena porezna obveza
 2. Priznavanje i ukidanje odgođene porezne imovine
  • definicija odgođene porezne imovine i uvjeti za njeno priznavanje i ukidanje u financijskim izvještajima poduzetnika
  • praktični primjeri priznavanja i ukidanja odgođene porezne imovine kod:
   • vrijednosnog usklađenja zaliha
   • vrijednosnog usklađenja dionica i udjela
   • porezno nepriznatih rezerviranja
   • prijenosa poreznih gubitaka
  • utjecaj priznavanja i ukidanja odgođene porezne imovine na neto financijski rezultata (dobit ili gubitak prije oporezivanja)
 3. Priznavanje i ukidanje odgođene porezne obveze
  • definicija odgođene porezne obveze i uvjeti za njeno priznavanje i ukidanje u financijskim izvještajima poduzetnika
  • praktični primjeri priznavanja ukidanja odgođene porezne obveze kod:
   • revalorizacije dugotrajne imovine
   • promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju
 1. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Domagoj Zaloker

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju sa 10% popusta, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada po polazniku umanjuje se za 20% i iznosi 400,00 kn, ako je obveza za 2022. podmirena.

Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku umanjuje se za 50% i iznosi 250,00 kn, ako je obveza za 2022. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

REVIZORI - OSTVARITE BODOVE NA VRIJEME! Jer  i nadalje je propisana obveza da ovlašteni revizor mora u svakoj godini ostvariti najmanje 35 bodova prema propisanoj strukturi!

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kućici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.