TEB-ove porezne konzultacije u svibnju:

Novosti u poreznim propisima u 2024. godini i druge aktualnosti

Početak seminara i webinara: u 9,30 sati
Prijam na seminaru i webinaru: od 9,00 sati
Završetak: oko 14,00 sati

4 boda za ovlaštene revizore s oznakom "A"

Na ovom seminaru i webinaru polaznicima ćemo uz praktične primjere prikazati novosti i odgovoriti  na najčešća pitanja iz područja poreza na dohodak, obveznih doprinosa, PDV-a i poreza na dobit u 2024. godini.

Iz programa izdvajamo sljedeće: pravila umanjenja osnovice za mirovinsko osiguranje I. stup, isplata dobiti fizičkim i pravnim osobama, isplata napojnica, inozemne dnevnice, isplate drugog dohotka, naknadni ispravci osnovice PDV-a od 1.1.2024., oporezivanje usluga u turizmu, poseban postupak oporezivanja putničkih agencija, zajmovi i kamate između povezanih i nepovezanih osoba, oporezivanje osobnih automobila, porezni tretman najma, nabave i prodaje nekretnina.

Nakon izlaganja, TEB-ovi savjetnici će odgovoriti na pitanja polaznika seminara/webinara.

Mjesto održavanja seminara: Zagreb, 27.05.2024. (ponedjeljak), Sheraton Hotel, Kneza Borne 2.

Termin održavanja webinara: 28.05.2024. (utorak)

Program:

1. Novosti i primjena propisa o porezu na dohodak u 2024.

 • Aktualnosti uz umanjenje osnovice MO I. stup (promjena poslodavca, plaće umirovljenika i dr.)
 • Plaća u naravi i umanjenje osnovice MO I. stup
 • Aktualnosti kod minimalne plaće (obračun kod bolovanja na teret poslodavca i dr.)
 • Obračun doprinosa kod neopravdanih izostanaka radnika
 • Isplata dobiti fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima
 • Isplata napojnica (neoporezivi i oporezivi iznos)
 • Novi iznosi dnevnica za inozemstvo i njihovo utvrđivanje od 1.1.2024.
 • Premije dobrovoljnog zdravstvenog/mirovinskog osiguranja
 • Utvrđivanje predujma poreza pri isplati drugog dohotka
 • Sezonski rad u poljoprivredi i dr.

2. Novosti i primjena PDV-a u 2024.

 • Nove odredbe u oporezivanju PDV-om od 1.1.2024.
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.4.2024.
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a prema novim odredbama
 • Ispravak pretporeza kod primatelja isporuke
 • Novi Obrazac PDV - ispravak
 • Obveze za pružatelje platnih usluga – izvješćivanje o prekograničnim plaćanjima
 • PDV pragovi u eurima
 • Oporezivanje PDV-om usluga u turizmu
 • Primjena snižene stope PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu
 • Poseban postupak oporezivanja putničkih agencija i dr.

3. Ostale porezne i druge aktualnosti u 2024.

 • Isplata dobiti pravnim osobama i porez po odbitku
 • Zajmovi i kamate između povezanih i nepovezanih osoba
 • Osobni automobili – porezni tretman
 • Donacije i sponzorstva u 2024.
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Oporezivanja nabave i prodaje nekretnina i dr.

4. Odgovori na pitanja

Predavači:

 • mr. sc. Ida Dojčić, ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o.
 • Dinko Lukač, dipl. oec., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o. 

Pisani materijal:

 • Na seminaru: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka
 • Na webinaru: Prezentacije u PDF formatu

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na seminaru/webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku.

 2. Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz pravne osobe potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaća naknadu za sudjelovanje na seminaru/webinaru s popustom u iznosu od 80,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na seminaru/webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 4 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja s oznakom „A“. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara/webinara.