Datum održavanja: 15.7.2024. (ponedjeljak)
Početak u 9,30 sati
Završetak: oko 12,30 sati

2 boda za ovlaštene revizore*

Krajem 2023. i početkom 2024. Vlada RH i Ministarstvo financija donijeli su nekoliko podzakonskih akata koji se temelje na odredbama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21). Neki od tih akata zamjenjuju dosadašnje.

Na webinaru će se obraditi odredbe akata kojima se uređuje otvaranje računa za provedbu specifičnih transakcija, izvršavanje državnog proračuna, planiranje u sustavu proračuna, proračunske klasifikacije, korištenje EU sredstava, Registar korisnika proračuna, javna objava informacija o trošenju sredstava te način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata.

Odredbe tih akata primjenjuju se već od početka 2024., odnosno počevši s pripremama za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2025. do 2027.

Program:

 1. Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika
 • Obveznici primjene
 • Specifične transakcije
 • Računi za prikupljanje prihoda, primitaka i drugih priljeva
 • Računi za izvršavanje rashoda, izdataka i drugih odljeva
 • Izvještavanje
 1. Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna
 • Obveznici primjene
 • Naplata prihoda, primitaka i drugih sredstava na jedinstveni račun
 • Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – Vezne tablice
 • Izvršavanje rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa
 • Način prijenosa neiskorištenih namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u tekuću proračunsku godinu
 • Način povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava s jedinstvenog računa državnog proračuna
 • Način povrata sredstava na jedinstveni račun državnog proračuna
 1. Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna
 • Način primjene modificiranog novčanog načela u državnom proračunu i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 • Način primjene modificiranog obračunskog načela u proračunu JLP(R)S i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika JLP(R)S
 • Izgled i sadržaj proračuna i financijskog plana
 • Izgled i sadržaj rebalansa proračuna i financijskog plana,
 • Dostava i objava proračuna i financijskog plana
 • Uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna
 1. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
 • Obveznici primjene
 • Vrste proračunskih klasifikacija
 • Izvori financiranja - brojčane oznake i nazivi prve razine izvora financiranja
 1. Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije
 • Obveznici primjene
 • Način uplate EU sredstava od strane Europske komisije
 • Planiranje i izvršavanje EU sredstava
 • Povrat sredstava
 • Evidencije
 • Izvještavanje
 1. Pravilnik o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Kriteriji za utvrđivanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 1. Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama JLP(R)S te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i JLP(R)S
 • Obuhvat objave podataka
 • Način objave
 • Najčešća pitanja
 1. Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata
 • Obveznici primjene
 • Na koje projekte se odnose odredbe Uredbe
 • Kategorije investicijskih projekata
 • Izvještaji o provedbi projekata
 1. Pitanja i odgovori

Predavačica: Mladenka Karačić, dipl. oec., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 85,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 60,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 85,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.