Datum održavanja: 27. veljače 2024. (utorak)
Početak: u 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za revizore*

Ovaj webinar namijenjen je ovlaštenim revizorima, pravnicima, računovođama, vjerovnicima i dužnicima novčanih tražbina te svim drugim zainteresiranima.

Na webinaru će polaznici steći znanja o tome kako se pokreće ovršni postupak radi naplate novčanog potraživanja, koja je dokumentacija potrebna, te koja su moguća postupanja sudionika u ovršnom postupku (vjerovnika, dužnika, poslodavca i Fine) u slučaju ovrhe na plaći ili ovrhe po računima. Osim toga, polaznici će se upoznati s radnjama potrebnim za priznanje potraživanja u predstečajnom i stečajnom postupku. Nakon izlaganja predavači će odgovoriti na pitanja sudionika.

Program:

1. Mogućnosti vjerovnika i dužnika do pokretanja postupka naplate

 • Posljedice kašnjenja u plaćanju
 • Naplata potraživanja i zastara
 • Računanje rokova zastare i prekid zastare
 • Pregled rokova zastare za pojedine tražbine
 • Zastara kamata u sudskoj praksi
 • Nastup zastare nakon neuspjelog pokušaja naplate

2. eOvrha na temelju vjerodostojne isprave

 • Pokretanje ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave
 • Preduvjeti za e-Ovrhu
 • Trajanje i troškovi ovršnog postupka
 • Prigovori ovršenika
 • Mogućnosti pokretanja postupka naplate u RH protiv stranih fizičkih i pravnih osoba
 • Pravomoćnost rješenja o ovrsi

3. Naplata potraživanja putem ovrhe na plaći kod poslodavca

 • Novi zaštićeni iznosi plaće nakon 1.1.2024.
 • Ostali primici na temelju radnog odnosa koji su izuzeti od ovrhe
 • Razlika ovrhe po računima koju provodi Fina u odnosu na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac
 • Postupanje poslodavca u slučaju istodobne ovrhe po računima i ovrhe na plaći
 • Potrebna dokumentacija za ovrhu na plaći
 • Posljedice za poslodavca u propuštanju obveze provedbe ovrhe na plaći
 • Pravna sredstva ovršenika kod ovrhe na plaći
 • Uvjeti za provedbu ovrhe u korist novog ovrhovoditelja (nakon prijenosa tražbine)
 • Mogućnosti ovrhe na plaći u slučaju isplate plaće na račun u inozemnoj banci

4. Prijava potraživanja u stečaj

 • Predstečaj i stečaj – uvjeti i pokretanje postupka
 • Prijava potraživanja u stečaj – rokovi i obrasci
 • Posljedice propuštanja prijave

5. Predstečaj, stečaj i ovrha po računima – postupanje Fine

 • Uloga i postupanje Fine u slučaju predstečaja i stečaja
 • Osnove za plaćanje po kojima postupa Fina i njihovo podnošenje na naplatu
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
 • Redoslijed naplate (izvršavanja osnove za plaćanje)
 • Obrasci za provedbu ovrhe po računima i kako ih popuniti
 • Naplata tražbine putem zadužnice i bjanko zadužnice
 • Status zadužnica u kojima je vrijednost izražena u kunama
 • Predujam naknade za provedbu ovrhe
 • Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i Jedinstveni registar računa
 • Zaštićeni račun
 • Davanje podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
 • Pravna sredstva ovršenika u ovrsi po računima
 • Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje od ovršenika – fizičke osobe

Predavači:

 1. Vedran Jelinović, dipl. iur. - TEB-ov savjetnik
 2. Iva Kvesić, dipl. iur. - Ekspert za pravnu podršku, FINA Centar za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 90,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 110,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 100,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.