Datum održavanja: 7.6.2024. (petak)
Početak u 9,30 sati
Završetak oko 12,00 sati

2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznici će, uz prikaz praktičnih primjera, dobiti detaljne upute o računovodstvenim i poreznim postupcima i metodama koje bi trgovačka društva trebala primijeniti prilikom evidentiranja naknadnih izdataka (ulaganja) na vlastitoj dugotrajnoj materijalnoj imovini, kao i prilikom evidentiranja naknadnih ulaganja na tuđoj imovini uzetoj u zakup.

Program:

 1. Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
 • početno priznavanje dugotrajne materijalne imovine
 • priznavanje naknadnih ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
 • naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se ne kapitaliziraju (ne povećavaju vrijednost imovine)
 • naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se kapitaliziraju (povećavaju vrijednost imovine)
 • zamjena značajnih dijelova dugotrajne materijalne imovine
 • praktični primjeri naknadnih ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu i dr.
 1. Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu
 • prava i obveze kod zakupa poslovnog prostora
 • ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca
 • oporezivanje PDV-om kod ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca (prevaljuju se na zakupodavca)
 • ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupnika
 • ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao nematerijalna imovina
 • ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao dugotrajna materijalna imovina
 • amortizacija ulaganja u poslovni prostor u zakupu
 • računovodstveni i porezni tretman prestanka ugovora o zakupu za poslovni prostor u kojem je obavljeno ulaganje zakupnika
 • praktični primjeri ulaganja u tuđu imovinu u zakupu i dr.
 1. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: Domagoj Zaloker, dipl. oec, direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 70,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 90,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.