Datum održavanja: 30.4.2024. (utorak)
Početak: 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad je pravo koje pripada osiguranicima za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom. To su razdoblja odsutnosti s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osiguranik spriječen, odnosno nije u mogućnosti izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Program:

1. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

 • kome pripada pravo na naknadu plaće
 • slučajevi za koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće
 • uvjeti za ostvarivanja prava na naknadu plaće
 • tko utvrđuje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene
 • nesposobnosti za rad zbog bolesti i drugih okolnosti iz Zakona
 • indikacije za utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i dr.

2. Visina naknade i dokumentacija

 • osnovica i visina za naknadu plaće
 • naknada plaće na teret sredstava poslodavca
 • naknada plaće na teret sredstava HZZO-a
 • naknada plaće u posebnim slučajevima (prestanka radnog odnosa i dr.)
 • slučajevi za koje naknadu plaće isplaćuje HZZO
 • dokumentacija za isplatu
 • primjeri izračuna naknade plaće i dr.

3. Odgovori na pitanja

Predavačica:Ljubica Đukanović, mag. iur., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura, ako je obveza za 2024. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.