Datum održavanja: 28. lipnja 2021. (ponedjeljak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 120 min. + odgovori na pitanja

bodovi za ovlaštene revizore*

Program:

 1. Računovodstveno i porezno postupanje pri pokretanju, u tijeku i po okončanju likvidacije
 • Postupak otvaranja i okončanja likvidacije
 • Popis imovine i druge obveze pri pokretanju likvidacije
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava kod pokretanja postupka likvidacije
 • Otvaranje poslovnih knjiga, sadržaj računa i drugih isprava u likvidaciji
 • Podnošenje obrasca PDV
 • Računovodstveno i porezno postupanje u likvidaciji
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po okončanju likvidacije
 • Primjeri GFI-a po okončanju likvidacije - ostvarena dobit/gubitak
 • Porezni tretman podjele imovine članovima društva
 • Primjer sastavljanja izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine
 • Razdoblja izvještavanja, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Čuvanje dokumentacije društva po okončanju likvidacije
 1. Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
 • Postupak prestanka društva bez likvidacije
 • Što treba napraviti prije pokretanja postupka prestanka društva
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po prestanku društva
 • Na koji dan treba sastaviti izvješća, vrsta izvještaja i rokovi predaje
 • Primjer popunjavanja bilance, RDG-a i obrasca PD
 1. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za webinar iznosi 500,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju umanjenu za 10%, u iznosu od 450,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju umanjenu za 20%, u iznosu od 400,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna i molimo da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala pošaljete prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije 1 radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija zatražili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.