Likvidacija i prestanak društva po skraćenom postupku - računovodstveni i porezni tretman
- s osvrtom na društva u likvidaciji kod prelaska na euro

Vrijeme održavanja: 5.7.2022. (utorak)
Početak: 9,30 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 Boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru će polaznicima biti pojašnjeni svi postupci prije, za vrijeme i po okončanju postupka likvidacije, te prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Na praktičnim primjerima će se prikazati računovodstveno iskazivanje, sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava kod ovih postupaka. Od 1.6.2022. promijenjene su odredbe o čuvanju poslovnih knjiga i dokumentacije u slučaju likvidacije društva. Također, polaznici će biti upoznati i s računovodstvenim postupanjem kod prelaska na euro u tijeku likvidacije.

 

Program:

 1. Računovodstveno i porezno postupanje pri pokretanju, u tijeku i po okončanju likvidacije
 • Postupak otvaranja i okončanja likvidacije
 • Popis imovine i druge obveze pri pokretanju likvidacije
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava kod pokretanja postupka likvidacije
 • Otvaranje poslovnih knjiga, sadržaj računa i drugih isprava u likvidaciji
 • Podnošenje obrasca PDV
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po okončanju likvidacije
 • Dobit/gubitak po okončanju likvidacije
 • Porezni tretman podjele imovine članovima društva
 • Primjer sastavljanja izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine
 • Razdoblja izvještavanja, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Čuvanje dokumentacije društva po okončanju likvidacije
 1. Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
 • Postupak prestanka društva bez likvidacije
 • Što treba napraviti prije pokretanja postupka prestanka društva?
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po prestanku društva
 • Na koji dan treba sastaviti izvješća, vrsta izvještaja i rokovi predaje
 • Primjer sastavljanja bilance, RDG-a i obrasca PD
 1. Napomene o prelasku na euro društva u likvidaciji
 2. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dip. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike FIP-a (TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“) naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 450,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 350,00 kn po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.
 3. Za sve ostale (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 550,00 kn po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dana prije održavanja.

Prijava:

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj bi se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznala 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.