Vrijeme održavanja: 5.7.2024. (petak)
Početak: 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru polaznicima će biti pojašnjeni svi pravni, porezni i računovodstveni postupci prije, za vrijeme i po okončanju postupka likvidacije, te u slučaju prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Na praktičnim primjerima će se prikazati računovodstveno iskazivanje, sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava kod ovih postupaka.

Program:

1. Načini prestanka društva kapitala

 • Razlikovanje postupaka koji dovode do prestanka društva kapitala
 • Slučajevi u kojima registarski sud briše subjekte upisa po službenoj dužnosti

2. Redovna likvidacija društava kapitala odlukom članova društva

 • Bitni koraci u postupku i brisanje iz sudskog registra
 • Odluke
 • Odgovornosti i dužnosti likvidatora i članova društva
 • Rokovi koje treba uzeti u obzir
 • Troškovi postupka
 • Utjecaj postupka na status članova uprave i radne odnose u trgovačkom društvu

3. Prestanak društva s ograničenom odgovornošću po skraćenom postupku bez likvidacije

 • Bitni koraci u postupku i brisanje iz sudskog registra
 • odluke
 • Odgovornosti i dužnosti članova društva
 • Rokovi koje treba uzeti u obzir
 • Troškovi postupka
 • Utjecaj postupka na status članova uprave i radne odnose u trgovačkom društvu

4. Računovodstveno i porezno postupanje pri pokretanju, u tijeku i po okončanju likvidacije

 • Popis imovine i druge obveze pri pokretanju likvidacije
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava kod pokretanja postupka likvidacije
 • Otvaranje poslovnih knjiga, sadržaj računa i drugih isprava u likvidaciji
 • Podnošenje obrasca PDV
 • Zadnja (završna) knjiženja kod prestanka poslovanja
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po okončanju likvidacije
 • Dobit/gubitak po okončanju likvidacije
 • Porezni tretman podjele imovine članovima društva
 • Primjer sastavljanja izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine
 • Razdoblja izvještavanja, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Čuvanje dokumentacije društva po okončanju likvidacije

5. Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

 • Što treba napraviti prije pokretanja postupka prestanka društva?
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po prestanku društva
 • Na koji dan treba sastaviti izvješća, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Primjer sastavljanja bilance, RDG-a i obrasca PD

6. Odgovori na pitanja polaznika

Predavači: Irena Slovinac, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o. i Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 euro.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva i 1 bod iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.