Vrijeme održavanja: 29.9.2023. (petak)
Početak u 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180 min + odgovori na pitanja

 Bodovi za ovlaštene revizore*

Kamate su jedna od „vječnih“ tema koja radi brojnih i različitih dužničko vjerovničkih odnosa iz kojih kamate proizlaze, zanima veliki broj ljudi. Pitanja vezana uz kamate, obračun i naplatu na prvi pogled mogu se učiniti jednostavnim. Međutim, radi se o vrlo zahtjevnom području. Na ovom webinaru polaznike ćemo, na praktičnim primjerima, upoznati s pravnim uređenjem te računovodstvenim i poreznim tretmanom ugovornih i zateznih kamata. Polaznici će, između ostaloga, steći znanja o pravilnoj primjeni stopa zateznih i ugovornih kamata u različitim odnosima, obračunu kamata, rokovima plaćanja, računanju rokova ispunjenja, uračunavanju kamata kod djelomičnog ispunjenja, naplati kamata ovisno o vrsti osnove za plaćanje, sastavljanju ugovora o zajmu, načinu evidentiranja kamata u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika, oporezivanju kamata PDV-om, poreznom tretmanu rashoda i prihoda od kamata i dr.

Program:

I. PRAVNO UREĐENJE KAMATA

 1. Primjenjive stope zateznih i ugovornih kamata – primjeri odnosa
 2. Primjer obračuna zateznih kamata
 3. Rokovi plaćanja i dospijeće obveza u ugovornim odnosima
 4. Računanje rokova ispunjenja
 5. Uračunavanje kamata kod (djelomičnog) ispunjenja obveze
 6. Zabranjeni i dopušteni anatocizam (kamata na kamatu)
 7. Naplata kamata u stečajnom postupku
 8. Naplata kamata – s primjerima ovisno o vrsti osnove za plaćanje (rješenje o ovrsi, zadužnica, izravna naplata, tužba)
 9. Posebna naknada za kašnjenje s plaćanjem
 10. Ugovor o zajmu – ogledni primjer ugovora
 11. Granice raspolaganja s kamatama i posebnom naknadom za kašnjenje (zastara, uvjetovanje, odricanje)
 12. Pregled relevantne sudske praksei dr.
 13. Odgovori na pitanja polaznika webinara

II. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KAMATA

 1. Evidentiranje ugovornih i zateznih kamata u poslovnim knjigama poduzetnika
 2. Ugovorne i zatezne kamate u sustavu oporezivanja PDV-om – oporezivanje i izdavanje računa
 3. Kapitalizacija troškova posudbe (kamata) prilikom nabave dugotrajne imovine
 4. Porezni tretman rashoda/prihoda od ugovornih kamata kod zajmova s nepovezanim i povezanim osobama
 5. Primjena propisane kamatne stope kod zajmova između povezanih osoba
 6. Oporezivanje kamata porezom po odbitku kod zajmova s inozemnim osobama uz primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 7. Računovodstveni i porezni aspekti otpisa potraživanja po osnovi ugovornih i zateznih kamata
 8. Evidentiranje zajmova (kamata) s povezanim osobama u Izvješću o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO) i dr.
 9. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Vedran Jelinović, dipl. iur. i Domagoj Zaloker, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 80,00 eura (602,76 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 50,00 eura (376,73 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 EUR (753,45 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom od 10% u iznosu od 90,00 EUR (678,11 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.