Datum održavanja 21.5.2021. (petak)
početak : 9,30 sati
Trajanje izlaganja: 180  minuta + odgovori na pitanja
Završetak webinara: oko 12,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

 

Webinar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama. Webinar je namijenjen i stečajnim upraviteljima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, javnim bilježnicima, pravnim zastupnicima trgovačkih društava, pravnicima i zastupnicima pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne i područne samouprave, bankama i svim drugim poslovnim subjektima.

Cilj webinara je stjecanje naprednih znanja o institutu jamstva, pravnog odnosa između vjerovnika i treće osobe. Obzirom da je u svakodnevnom životu gotovo svaka pravna ili fizička osoba posegnula za navedenim instrumentom, na jednom mjestu u kratkom vremenu vrlo lako možete saznati sve o navedenom institutu. Posebice ćete kroz primjere iz prakse riješiti brojne nedoumice, kao što je pitanje u kojem slučaju jamac može odgovarati više od glavnog dužnika, ili pitanje uvjetnih tražbina u stečaju i dr.

Program webinara:

 1. Jamstvo (pojam, oblik i značajke ugovora)
 2. Sposobnost jamčenja
 3. Predmet jamčenja
 4. Opseg jamčeve odgovornosti
 5. Prijelaz vjerovnikovih prava na jamca
 6. Vrste jamstva
 7. Odnos vjerovnika i jamca (jamčevi prigovori i zastarijevanje jamčeve obveze) 
 8. Odnos jamca i glavnog dužnika
 9. Jamstvo i uvjetne tražbine
 10. Pravni položaj jamca u predstečajnom postupku (prijava tražbina)
 11. Pravni položaj jamca u stečajnom postupku 
 12. Pitanja i odgovori

Predavač: Željko Šimić, sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik odjela za praćenje i proučavanje sudske prakse.

O predavaču: Željko Šimić jedan je od najvećih autoriteta u grani vezanoj uz trgovačko pravo i stečaj, praktičar i izuzetan predavač. Godine 1996. izabran je za suca Trgovačkog suda u Zagrebu, a sudac Visokog trgovačkog suda postaje 2007. Član je ispitnih povjerenstava za polaganje pravosudnog ispita, stručnog ispita za stečajne upravitelje i javnobilježničkog ispita, predavač na različitim seminarima i radionicama iz građanskog prava te predavač na Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Autor je više radova iz Građanskog prava (Ugovor o građenju, Pobijanje dužnikovih pravnih radnji, Cesija, Promjena subjekata u obveznom odnosu, Prijeboj, Predstečajni postupak, Stečajni postupak itd.), a kao član radne skupine sudjelovao je u izradi Stečajnog zakona 2015. godine.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara. 

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 600,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku iznosi 500,00 kn, ako je obveza za 2021. podmirena. 

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prethodna prijava je obvezna, a radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu za odabrani termin najkasnije 5 radnih dana prije održavanja. 

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom webinaru pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznalo 3 boda iz ostalih područja. Ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj radi priznavanja bodova.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.