Vrijeme održavanja: 16.12.2022. (petak)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 180 minuta

3 boda za ovlaštene revizore - oznaka "A"*

 

Na ovom webinaru se na primjerima iz prakse obrazlažu novosti i aktualnosti iz područja poreza na dohodak koje se odnose na 2022., a posebice one koje će biti u primjeni od 1.1.2023. godine.  Dodatno, zbog uvođenja eura, posebnu pozornost treba obratiti na obračun plaće za prosinac 2022. koja će se u pravilu isplaćivati u siječnju 2023. u eurima. Nadalje, za 2023. propisana je i nova visine minimalne plaće, a također treba voditi računa i o novim propisanim osnovicama za obračun doprinosa i dr.

Program:

 1. Novosti u porezu na dohodak za 2022. i 2023.
  • uzdržavane osobe – novi iznos cenzusa
  • osobni odbici i porezne osnovice u eurima
 2. Obračun plaća za 12/22 s isplatom u 1/23.
  • obračun plaće u eurima
  • preračun u kune za potrebe knjiženja u 2022.
  • izvještavanje na JOPPD obrascu
 3. Minimalna plaća – novi iznos za 2023.
 4. Nove osnovice za obračun doprinosa za 2023.
  • osnovice za članove uprave
  • nova najniža i najviša mjesečna osnovica
 5. Isplate drugog dohotka od 1.1.2023.
  • obveza dvojnog iskazivanja – ugovor o djelu/autorske naknade
  • potvrde o isplaćenom drugom dohotku
 6. Neoporezivi primici za 2022. i od 1.1.2023.
  • moguća isplata razlika za 2022.
  • isplata božićnice i darova za 2022.
  • nagrada za radne rezultate
  • naknada za prehranu radnika od 1.1.2023.
 7. Ostale aktualnosti (ukidanje obveze isplate na žiro račun, i dr.)
 8. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i  Dinko Lukač, dip. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 550,00 kn (73,00 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 350,00 kn (46,45 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 670,00 kn (88,92 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja - oznaka "A". Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.