Vrijeme održavanja: 14.12.2022. (srijeda)
Početak: 10,00 h
Trajanje izlaganja: 180 minuta

 3 boda za ovlaštene revizore - oznaka "A"*

Na ovom webinaru polaznici će se upoznati s izmjenama propisa o PDV-u tijekom 2022. godine i s izradom PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022. godini. Također, detaljno će se obrazložiti  izmjenjene odredbe propisa o PDV-u od 1.1.2023. godine, s obrazloženjem utjecaja na oporezivanje i izvještavanje u 2023. godini, te postupanja radi uvođenja eura.  

Program:

1. Nove odredbe u oporezivanju PDV-om u 2022.

 • Primjena sniženih stopa PDV-a u 2022.
 • Uvođenje nulte stope PDV-a
 • Kada se obračunava PDV po stopi od 0%?
 • Računi za isporuke obavljene/primljene prije i nakon promjene stope PDV-a
 • Računi za predujmove za dobra i usluge kod kojih se mijenjala stopa PDV-a

2. Sastavljanje PDV obrasca za posljednje razdoblja oporezivanja 2022.

 • Obvezna usklađenja PDV-a za 2022. godinu
 • Razlike, naknadni obračuni i ispravci u kunama / eurima
 • Računi za isporuke 2022. ispostavljeni u 2023. godini – kako se evidentiraju?
 • Utvrđivanje konačnog % (pro-rata) podjele pretporeza za 2022.
 • Ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu - primjeri
 • Ispravak pretporeza za zalihe - primjeri
 • Obračun PDV-a na manjkove i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • Evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • Ispravci pogrešaka iz ranijih razdoblja
 • Računi iz prethodnih razdoblja – kako ih uključiti?
 • Građevinske usluge – kada nastaje obveza uključivanja u PDV prijave?
 • Iskazivanje podataka u PDV obrascu kod naplaćenih naknada
 • Što se iskazuje pod ostalim podacima (VIII.) u PDV obrascu?
 • Zaključivanje PDV evidencija za 2022.

3. Odredbe koje se primjenjuju od 1.1.2023.

 • Novi obrasci PDV prijava i evidencija u eurima
 • Ispostavljanje računa u eurima
 • PDV pragovi u eurima
 • Evidentiranje naknadnih popusta odobrenih u 2023. za isporuke obavljene u 2022.

4. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 550,00 kn (73,00 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 350,00 kn (46,45 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 670,00 kn (88,92 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja - oznaka "A". Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.