Vrijeme održavanja: 10.10.2023.(utorak)
Početak u 10,00 sati
Trajanje izlaganja: 120 min + odgovori na pitanja

*2 boda za ovlaštene revizore

Na ovom webinaru polaznici će dobiti detaljne i praktične upute o računovodstvenim i poreznim postupcima i metodama koje bi poduzetnici - obveznici poreza na dobit trebali primijeniti prilikom obavljanja ispravka računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja prema odredbama hrvatskih (HSFI) i međunarodnih (MSFI) računovodstvenih standarda te poreznih propisa.

Program:

 1. Obveza retroaktivnog ispravljanja pogrešaka prethodnog razdoblja
 2. Primjena načela značajnosti i utvrđivanje značajne pogreške prethodnog razdoblja
 3. Ograničenje retroaktivnog ispravljanja
 4. Postupanja s neznačajnim pogreškama prethodnog razdoblja
 5. Podnošenje ispravljenih godišnjih financijskih izvještaja Fini
 6. Porezni učinci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja
 7. Obračun poreza na dobit (priznavanje tekućeg ili odgođenog poreza) i poreza na dodanu vrijednost
 8. Mogućnost ispravka poreznih prijava prethodnog razdoblja (Obrazac PD i Obrazac PDV)
 9. Obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje poreza ili više plaćeni porez
 10. Praktični primjeri ispravljanja neznačajnih i značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
 11. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 20% iznosi 60,00 eura (452,07 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom od 50% iznosi 37,50 eura (282,54 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 75,00 eura (565,09 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 65,00 eura (489,74 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.