Datum održavanja: 25.6.2024. (utorak)
Početak u 9,30 sati
Završetak oko 12,00 sati

 2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru govorit ćemo o postupanju poslodavca prilikom isplate plaća za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi ili bez sudske presude, pravilima koja treba primijeniti za obračun doprinosa, poreza na dohodak i prireza ako je propisan, uvjetima korištenja osobnog odbitka prilikom isplate neisplaćenih plaća za protekla porezna razdoblja, obračunu zatezne kamate zbog nepravovremene uplate javnih davanja (doprinosa, poreza) i izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Program:

1. Isplata plaća po sudskoj presudi

 • osnova za isplatu plaća za protekla porezna razdoblja
 • utuženje plaće u bruto ili u neto iznosu?
 • utuženje plaće u kunama, a isplata plaće u eurima?
 • pravila za obračun poreza i doprinosa na primjerima
 • korištenje osobnog odbitka
 • isplata plaće prisilnim putem (ovrhom)
 • pravila za obračun zateznih kamata na doprinose i poreze
 • obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
 • primjeri isplate plaća i izvješćivanja na JOPPD obrascu
 • primjena prosječne stope pri izvješćivanju
 • porezni tretman naknade štete
 • porezni tretman parničnih troškova
 • isplata neoporezivih primitaka temeljem sudske presude

2. Isplata plaća bez sudske presude

 • obračun doprinosa i poreza na dohodak
 • način korištenja osobnog odbitka
 • primjeri isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na JOPPD obrascu
 • godišnji obračun poreza na dohodak

3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavač: Dinko Lukač, dipl. oec, viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 70,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 90,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.