Vrijeme održavanja: 21.6.2023. (srijeda)
Početak: 09,30 h
Trajanje izlaganja: 120 minuta + odgovori na pitanja

* 2 boda za ovlaštene revizore

Kako treba postupiti poslodavac prilikom isplate plaće za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi, odnosno bez sudske presude, koja pravila treba primijeniti za obračun doprinosa, poreza na dohodak i prireza, pod kojim uvjetima smije koristiti osobni odbitak prilikom isplate neisplaćenih plaća za protekla porezna razdoblja, kako treba obračunati zatezne kamate zbog nepravovremene uplate javnih davanja (doprinosa, poreza) te kako o svemu navedenom treba izvijestiti na JOPPD obrascu pitanja su na koje će se dati odgovor kroz primjere.

Program:

 1. Isplata plaća po sudskoj presudi
 • osnova za isplatu plaća za protekla porezna razdoblja
 • kako treba utužiti plaće?
 • pravila za obračun poreza i doprinosa na primjerima
 • korištenje osobnog odbitka
 • način isplate plaće
 • isplata plaće prisilnim putem (ovrhom)
 • pravila za obračun zateznih kamata na doprinose i poreze
 • obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
 • primjeri isplate plaća i izvješćivanja na JOPPD obrascu
 • porezni tretman naknade štete
 1. Isplata plaća bez sudske presude
 • obračun doprinosa i poreza na dohodak
 • način korištenja osobnog odbitka
 • godišnji obračun poreza na dohodak
 • primjeri isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na JOPPD obrascu
 1. Odgovori na pitanja

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura (527,53 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja, naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura (376,73 kn) po polazniku, ako je obveza za 2023. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 85,00 eura (640,43 kn) po polazniku, pri čemu drugi i svaki slijedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća naknadu za sudjelovanje s popustom u iznosu od 75,00 eura (565,09 kn).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.