Datum održavanja: 15.4.2024. (ponedjeljak)
Početak u 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati 

3 boda za ovlaštene revizore*

Na webinaru se obrađuje obračun poreza i doprinosa kod isplata pojedinih vrsta dohodaka fizičkim osobama strancima odnosno nerezidentima, s naglaskom na primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.  Nadalje, pojašnjavaju se porezne i druge obveze tuzemnih poreznih obveznika koji ostvaruju pojedine vrste dohotka izravno iz inozemstva.

Program:

1. Isplata dohotka strancima (nerezidentima)

 • nerezidenti kao porezni obveznici u RH
 • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • obračuna poreza kada Ugovor nije u primjeni
 • obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
 • isplata autorskih naknada
 • isplate po ugovorima o djelu
 • naknade članovima uprave
 • isplate naknada umjetnicima
 • isplate dividendi/udjela u dobiti
 • isplata kamata nerezidentima
 • izvješćivanje na JOPPD i INO-DOH

2. Obračun PDV-a na uslugu koju obavi nerezident

 • obračun PDV-a na uslugu obavljenu poreznom obvezniku
 • usluge oporezive po temeljnom načelu
 • obračun PDV-a na uslugu obavljenu osobi koja nije porezni obveznik

3. Dohodak rezidenata iz inozemstva

 • ostvarivanje inozemnog dohotka i prijava u registar poreznih obveznika
 • načelo svjetskog dohotka
 • porezni tretman primitaka iz inozemstva
 • kada se plaća, a kada se ne plaća predujam poreza na dohodak?
 • kada inozemni isplatitelj obračunava obvezne doprinose, a kada ne?
 • rok podnošenja JOPPD obrasca i način popunjavanja
 • ostvarivanje plaće iz inozemstva
 • ostvarivanje autorskih honorara iz inozemstva
 • primici od ugovora o djelu
 • ostvarivanje dividendi i udjela u dobiti iz inozemstva
 • kada i kako izvijestiti HNB o primljenoj dividendi?
 • ostvarivanje kamata iz inozemstva
 • izvješćivanje na JOPPD i obrascu INO-DOH
 • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak
 • utvrđivanje konačnog poreza na dohodak

4. Odgovori na pitanja

Predavači: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., viša savjetnica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o. i Dinko Lukač, dipl. oec., viši savjetnik, TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 80,00 eura po polazniku, ako je obveza za 2024. podmirena.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 60,00 eura, ako je obveza za 2024. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar i materijal.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.