Datum održavanja: 11.10.2022. (utorak)
Početak: 9,00 sati
Trajanje izlaganja: oko 300 minuta + odgovori na pitanja
Očekivani završetak: oko 14,30 sati

5 bodova za ovlaštene revizore*

Svi poduzetnici obvezni su krajem godine popisati svu imovinu i obveze. Ove godine, s obzirom na prelazak na euro, popisu treba posvetiti posebnu pažnju. Na ovom webinaru polaznici će kroz niz praktičnih primjera dobiti detaljne upute kako organizirati i provesti inventuru, kakav je porezni tretman utvrđenih inventurnih razlika i kako ih evidentirati u poslovnim knjigama.


Program:

1. Obveza i svrha popisa

 • tko sve mora i kada raditi inventuru?
 • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.

2. Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)

 • odgovornost uprave i popisnih komisija
 • tko (ne)može biti član popisne komisije?
 • koje su obveze popisne komisije?
 • koju imovinu i obveze treba popisati?
 • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
 • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
 • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
 • donošenje odluke o rezultatima popisa

3. Nadzor nad provedbom popisa

 • odluka o popisu i popisnim komisijama
 • upute popisnim komisijama
 • nadzor nad provedbom popisa, uzimanje uzorka i naknadni nadzor

4. Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini

 • evidentiranje viška
 • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
 • moramo li na manjak platiti porez?
 • manjak na teret odgovorne osobe
 • kada se manjak smatra plaćom?
 • manjak na teret društva
 • knjiženje manjka

5. Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama

 • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
 • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit

6. Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom

 • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
 • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
 • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine

7. Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine

 • postupanje i potrebna dokumentacija

8. Utjecaj uvođenja eura na popis 2022. g.

9. Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici:  Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 625,00 kn (82,95 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 2. Za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 450,00 kn (59,73 EUR) po polazniku, ako je obveza za 2022. podmirena.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 750,00 kn (99,54 EUR) po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (86,27 EUR).

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.
Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.
TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.