Varaždin, 14.1.2019. (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6. 
Split, 15.1.2019. (utorak), HGK, Županijska komora Split, Trumbićeva Obala 4.
Zadar, 16.1.2019. (srijeda), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14.
Zagreb, 18.01.2019. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2.
Bjelovar, 21.1.2019. (ponedjeljak),  Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1.
Osijek, 22.1.2019. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4.
Rijeka, 23.1.2019. (srijeda), Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke Rezolucije 4.

 • Početak u svim mjestima u 9,30 sati
  Prijam od 9,00 sati

 

Program seminara:

Računovodstvene aktualnosti

1. Knjiženja na kraju proračunske godine

 • Podsjetnik na izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu s početka 2018. ▪ Obaveza ispravka vrijednosti potraživanja
 • Ispravno utvrđivanje rezultata za 2018. godinu Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2018. – pojašnjenja na primjerima
 • Utvrđivanje i korištenje prenesenih viškova i manjkova prihoda u 2019. - mogućnosti korištenja viškova i načini pokrića manjkova iz 2018. godine ▪ Sastavljanje odluka o rasporedu rezultata i primjeri knjiženja
 • Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima – za 2018. i 2019. godinu

2. Financijski izvještaji za 2018. godinu

 • Primjena Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – za izvještavanje o 2018. godini ▪ Novi sadržaj obveznih bilješki uz FI
 • Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja
 • Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
 • Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
 • Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2018. godinu

Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima

1. Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1.1.2019. godine

 • Novi mjesečni i godišnji porezni razredi
 • Proširenje osoba koje se mogu smatrati uzdržavanim
 • Novi izuzeci primitaka koji ne u utječu na status uzdržavanih osoba
 • Zajmovi uz povoljniju kamatu
 • Ukidanje dohotka od osiguranja
 • Proširenje primitaka koji se ne smatraju dohotkom
 • Nagrade za radne rezultate radnika
 • Novosti kod službenih putovanja
 • Ukidanje više obrazaca od 2019.
 • Obrasci i rokovi predaje za 2018.

2. Novosti u doprinosima od 1.1.2019. godine

 • Promjene u stopama i vrstama doprinosa
 • Nova najniža i najviše osnovice za 2019. godinu

3. Novosti kod minimalne plaće

 • Novi Zakon o minimalnoj plaći
 • Novi iznos minimalne plaće za 2019. godinu
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida

Ostale aktualnosti

1. Povećanje plaća - nove osnovice za obračun plaće u državnim i javnim službama od 1.1.2019.

 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
 • Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

2. Plan nabave i ustrojstvo javne nabave kod proračunskih korisnika

 • Donošenje plana nabave
 • Što je planiranje u javnoj nabavi?
 • Sadržaj plana nabave
 • Donošenje i izmjene plana tijekom poslovne godine
 • Objava plana nabave
 • Sadržaj registra ugovora
 • Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora
 • Objava registra ugovora
 • Provedba analize tržišta
 • Provedba prethodnog savjetovanja
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

3. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

 • Predmet i područje primjene
 • Na koga se zakon ne primjenjuje
 • Što je elektronički račun?
 • Predmet i područje primjene s obzirom na subjekte
 • Primjena na podugovaratelje i zajednicu gospodarskih subjekata
 • Postupanje s eRačunom
 • Informacijski posrednici
 • Usluge informacijskog posredništva u Planu nabave
 • Prilagodba dokumentacije o nabavi i ugovora novoj regulativi
 • Postojeći ugovori i postupci u prijelaznom razdoblju
 • Prekršajna odgovornost

 Odgovori na pitanja

 

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo (Ministarstvo financija) (samo na seminaru u Zagrebu)
 • Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović i Jasminka Rakijašić (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena;

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.